วันนี้วันที่ 25-02-2021
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ปิดรับการส่งบทความ เวลา 16.30 น.

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ส่งบทความทั้งหมดให้ผู้ทรงคุณวุฒิและวารสาร
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการประเมินเป็นวันสุดท้าย และวารสารแจ้งผลบทความที่ไม่ผ่านการคัดเลือก (แจ้งผ่านระบบ runirac2018.pbru.ac.th)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 24.00 น. วันสุดท้ายที่นักวิจัยต้องส่งบทความที่ปรับแก้ไขสมบูรณ์ (ส่งผ่านระบบ runirac2018.pbru.ac.th)
เหลือเวลานำเสนอผลงานวิจัยอีก : 814 วัน

Research statistics

ID Group Poster(Accepted) Oral(Accepted) Oral(TCI)(Accepted) Total
1 การศึกษา (Education) 18 (13) 39 (35) 12 (12) 69 (60)
2 มนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) 44 (38) 100 (81) 42 (42) 186 (161)
3 วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science and Health science) 83 (77) 53 (46) 23 (23) 159 (146)
4 เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ (Economics and Business) 21 (19) 28 (25) 5 (5) 54 (49)
5 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology) 15 (15) 51 (45) 11 (11) 77 (71)
6 อื่น ๆ (Others) 14 (12) 5 (4) 1 (1) 20 (17)
Total 195 (174) 276 (236) 94 (94) 565(504)


ID Status INTERNATIONAL NATIONAL Total
0 Cancle 11 30 41
1 Wait Peer review... 2 1 3
2 Your research paper is unqualified.(Over time) 9 49 58
3 Qualified/Accepted 122 382 504
4 Cancellation/Disqualification/Rejected 20 71 91
Total 164 533 697

ระดับนานาชาติ

153 รายการ

 • ET177 Study on the effective of Lu2O3 doped glasses for shielding radiation [Qualified/Accepted]
 • HSS182 The Proposed Policy of Accounting and Internal of accounting and internal control for the village and urban fund committee: Nong Koo Yai Village Funding, Po sub-district, Bueng Bun district, Sisaket Province.[Qualified/Accepted]
 • HSS211 Social and Cultural Reflection affecting Primary School Students’ Executive Function Skills for being cautious in Desire regarding to Sex Education [Qualified/Accepted]
 • SHS216 Facile Method for Determination of Lead Using Food Coloring as Chromogenic Reagents[Qualified/Accepted]
 • SHS217 Calcium Oxalate Crystals and Oxalic Acid Content in Some Vegetables Which Are the Ingredients of Northern Local Food “Kaeng Kae”[Qualified/Accepted]
 • SHS222 Paenibacillus polymyxa, a Potential Biological Control Agent, Reduces Growth of Green Oak Lettuce (Lactuca sativa var. crispa) Grown in a Hydroponic System [Qualified/Accepted]
 • ET223 Comparative study of mass attenuation coefficients, effective atomic numbers and effective electron densities of TlMgCl3 with TlCaI3 scintillators[Qualified/Accepted]
 • EB230 The Development of Organic Rice Entrepreneur Network, Sing Buri Province[Disqualification/Rejected]
 • HSS235 The Development of Organic Rice Entrepreneur Network, Sing Buri Province[Disqualification/Rejected]
 • OT249 The Narrative of Hyperreality in Thai Ghost Soap Operas [Qualified/Accepted]
 • ET255 The Promotion of Renewable Energy by Producing Biogas for Use in the Household Community under the Philosophy of Sufficient Economy for Local Mahasarakham Province[Qualified/Accepted]
 • ET264 Enhanced antibacterial activity under UV irradiation of WO3-doped TiO2 thin films[Qualified/Accepted]
 • ED270 Using Communicative Language Teaching to Develop the English Speaking Ability of Finance and Banking Students[Qualified/Accepted]
 • ET296 Performance of 2-stage Darrieus-Savonius rotors in wind turbines at low speed[Qualified/Accepted]
 • ED311 Mental Impressions of Thai Students to (N)NEST’s: Thailand’s Undocumented Case in the Realm of English Language Education[Qualified/Accepted]
 • SHS312 Low-Intensity Thai Yoga Exercise Improves Functional Fitness and Quality of Life in Community-Dwelling Inactive Older Adults[Qualified/Accepted]
 • HSS319 Health Promotion Model among Mothers Caring for Children with Thalassemia Major in Thailand: A Participatory approach[Qualified/Accepted]
 • ED329 Learning Adjustment among First - year students of Educational Sciences in Nakhon Ratchasima Higher Education Institutes : A Study[Qualified/Accepted]
 • SHS350 Efficacy of Some Plant Extracts in Inhibiting the Mycelial Growth of Cercospora spp. and Their Effect on the Seed Germination of Green Oak Lettuce[Qualified/Accepted]
 • SHS353 Degradation kinetics of color in butterfly pea extract dried with sugar[Qualified/Accepted]
 • HSS372 The Situation of Illegal Short-Term Tourist Accommodation Rental Business Under Thai Law[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • ET376 Water Footprint Evaluation of Jasmine Rice Cultivation in Huai Saneng Irrigated Area, Surin Province, Thailand [Qualified/Accepted]
 • ED382 The Scenario on Using ICT for Academic Affairs Management of Primary Schools in the Next Decade (2019-2028)[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • ED391 Using Pseudo-Hologram to Demonstrate How to Make Pseudo-Hologram[Qualified/Accepted]
 • EB395 Business Knowledge and Government Support affecting Business Performance of Thai Community-based Stores in Pracharat-Blue-Flag project[Qualified/Accepted]
 • SHS397 Investigation of Trematode Metacercariae in Fermented Fish from Udon Thani and Kalasin Province, Thailand[Qualified/Accepted]
 • ED409 Implementation of Communicative Language Teaching of Primary English Teachers in Remote Schools[Qualified/Accepted]
 • ED424 Development of Computer-Assisted Technology for Alphabetic Reading In Children with Autism Spectrum Disorders using The Animal Cartoons[Disqualification/Rejected]
 • SHS425 The Study of Knowledge and Behaviors on Using Herbs in Households: A Case Study of Moo 15, Tambon Thung Sai, Amphoe Sai Thong Watthana, Khampangphet Province[Qualified/Accepted]
 • HSS428 The Mirror as the Symbol to Reflect the Female Protagonist’s Self-Identity in the Novel of Shanghai Baby[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • HSS432 The Mirror as the Symbol to Reflect the Female Protagonist’s Self-Identity in the Novel of Shanghai Baby[Qualified/Accepted]
 • SHS438 Indigo Dyed Community, A Study on Phu Tai Women's Wisdom to Strengthening the Community[Qualified/Accepted]
 • SHS439 The Study of Knowledge and Behaviors on Using Herbs in Households: A Case Study of Moo 15, Tambon Thung Sai, Amphoe Sai Thong Watthana, Khampangphet Province[Qualified/Accepted]
 • HSS441 Hmong Intercultural Communication through Story Cloth Products at Luang Prabang Night Market, Lao PDR[Qualified/Accepted]
 • ED442 Development of Learning Ability in Mathematical Terms through English by using Learning and Enjoying Model for Pre-service Mathematics Teachers[Qualified/Accepted]
 • HSS446 Tourism Potentials of Khubua Sub-district, Mueang District, Ratchaburi Province[Qualified/Accepted]
 • HSS451 The Information Literacy Skills Development of Sisaket Rajabhat University Undergraduate Students[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • SHS453 Quality study of Silk Dyeing with Tamarind Bark [Qualified/Accepted]
 • ET454 An Expert Survey of Augmented Reality Component for Digital Storytelling[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • ED458 Learning Adjustment among First – year students of Educational Sciences in Nakhon Ratchasima Higher EducationInstitutes : A Study[Qualified/Accepted]
 • SHS464 The Activated Carbon from Bamboo Waste[Qualified/Accepted]
 • ED469 A Development of English Picture Storybooks to Promote the Reading Ability of Prathom Suksa 6 Students in Phetchaburi Province[Qualified/Accepted]
 • SHS473 Methylglyoxal Levels in Rice Seedlings (Oryza sativa L.) under Drought Stress[Qualified/Accepted]
 • HSS479 A Development of English Coursebook Integrated with STEM Education and Analytical Creative Thinking for Students in Elementary Level[Disqualification/Rejected]
 • ED480 A Development of English Reading Workbook for Developing Critical Thinking Skills using STEAM; Education Model for Senior High School Students Using Content of Phetchaburi-Prachuap Khiri Khan Locality[Qualified/Accepted]
 • ED508 Learning Adjustment among First - year students of Educational Sciences in Nakhon Ratchasima Higher Education Institutes : A Study[Qualified/Accepted]
 • ET510 To Study factors affecting the Turning Process on the Surface Roughness of Ductile cast iron by Improvement Heat Treatments Process[Qualified/Accepted]
 • SHS514 Investigation of Important Factors for Student’s Decision in Studying at Phetchabun Rajabhat University by Data Mining Technique[Disqualification/Rejected]
 • HSS516 A Study on Situation of Bang Kaew Dog Rearing of Farmers in Mueang and BangRakam Districts, Phitsanulok Province[Qualified/Accepted]
 • EB519 The Predictive Relationship between Green-related Factors and Consumer Purchasing Behavior at Green Market in Phetchabun Province[Qualified/Accepted]
 • SHS524 Development of a Functional Food: Milk Chocolate Fortified with Anthocyanin from Broken Riceberry[Qualified/Accepted]
 • HSS533 The Development of Wickerwork Cushions product from Lesser Reedmace for Using in Residence[Qualified/Accepted]
 • HSS540 Learning Water management of Behavior within the community, In Phra Nakhon Si Ayutthaya Province[Qualified/Accepted]
 • HSS546 The study of marketing management pattern of sports stadium[Qualified/Accepted]
 • HSS550 Civil State and Unrest Resolution in the Southern Border Provinces of Thailand[Qualified/Accepted]
 • SHS558 Effect of Temperature on Inhibition Efficiency of Eugenol for Copper Corrosion[Qualified/Accepted]
 • SHS571 Ethnobotany in Mon State, Republic of the Union of Myanmar[Qualified/Accepted]
 • HSS574 An analysis of leaders network model relation to a sustainability of community development: a case study of Thonburi Community, Bangkok[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • SHS575 Replacement of Soybean Meal and Fish Meal Protein Using Palm Kernel Meal and Fish Condensate in Diet of Asian Seabass (Lates calcarifer)[Qualified/Accepted]
 • SHS576 Comparison on Bioactive Compounds in Germinated Brown Rice and Parboiled Rice from Khaw Dokha by Different Methods [Wait Peer review]
 • HSS581 Social capital and its women’s empowerment for reducing social inequality and Poverty [Disqualification/Rejected]
 • HSS582 Created Handbook of Cultural Tourism Route along the Bang Khen Canal by Community Participation[Qualified/Accepted]
 • HSS586 Enhancing the Potential Eco-Tourism of Khao Angkaan Forest by the Innovation 4.0[Qualified/Accepted]
 • SHS595 Development of Dried Nipa Palm Leaf for Infusion[Qualified/Accepted]
 • SHS612 First Aid Health Science Cave Perception Model on Nakhonsawan Province[Disqualification/Rejected]
 • ET616 Needle-Free Jet Injector by Impact Driven Method[Qualified/Accepted]
 • SHS618 Isolation of Lactic Acid Bacteria from Banana Stalk Bio-Extract Fermented[Qualified/Accepted]
 • ED624 A Confirmatory Factor Model for the Thai Anchor’s Market Opportunity Expansion[Qualified/Accepted]
 • ET625 Innovation of reserve generator with hybrid system by cooperation between the hydrogen energy and gasoline[Qualified/Accepted]
 • SHS633 Sexual Activity and Vaginal Douching with the Incidence of Gonorrhea in the Localization of Badung and Buleleng Bali Indonesia [Qualified/Accepted]
 • HSS637 Guidelines for Improving Healthy Community Applying the Sufficiency Economy Principles in Srisongrak Tambon Administration Organization in Loei[Wait Peer review]
 • HSS638 A Development of English Booklet for Creative Tourism: Tha Yang District, Phetchaburi[Qualified/Accepted]
 • ET646 Innovation of reserve generator with hybrid system by cooperation between the hydrogen energy and gasoline[Disqualification/Rejected]
 • HSS654 The Students Public Administration Program Satisfaction of Educational Services Loei Rajabhat University [Qualified/Accepted]
 • SHS655 ประสิทธิผลการประยุกต์โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการเสพสารเสพติด ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตเทศบาล อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี Effectiveness of Applied Life Skill Program for Promoting Health Behavior to Prevention Substance Abuse among Primary School Students in the municipality, Thayang District, Phetchaburi Province.[Disqualification/Rejected]
 • OT656 ประสิทธิผลการประยุกต์โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการเสพสารเสพติด ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตเทศบาล อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี Effectiveness of Applied Life Skill Program for Promoting Health Behavior to Prevention Substance Abuse among Primary School Students in the municipality, Thayang District, Phetchaburi Province.[Disqualification/Rejected]
 • OT662 Captive reproduction of knife fish (Chitala ornata Gray,1831) in the North of Vietnam [Qualified/Accepted]
 • SHS665 Predictive Factors of Condom Use Behaviour among Male Sex Workers in Pattaya City, Thailand[Qualified/Accepted]
 • HSS666 汉泰“里”词义浅谈[Disqualification/Rejected]
 • HSS667 汉泰“里”词义浅谈[Disqualification/Rejected]
 • HSS668 汉泰“里”词义浅谈[Disqualification/Rejected]
 • HSS670 A Case Study of a Teaching and Learning Sequence for Newton’s Third Law of Motion Designed by a Pre-Service Teacher [Disqualification/Rejected]
 • ET671 The Deployment of SAR with Smart Mechanical Construction and Innovation of Machine Learning[Qualified/Accepted]
 • ET676 The study variables of welding hardfacing on welded properties by Oxyacetylene Welding process : OAW[Qualified/Accepted]
 • SHS691 Ergonomic factors and work-related musculoskeletal disorder among rock salt worker in Bandung district, Udon Thani province[Qualified/Accepted]
 • ED696 The Assessment of Project “Life Experience Enrichment and Friendship Building through Language and Culture Exchange Program” Implementation at Lipa City College, the Philippines in academic year 2016 by Bansomdejchaopraya Rajabhat University[Qualified/Accepted]
 • SHS725 The Chronic Care Model for Quality of Life in Diabetes Mellitus Type II .[Disqualification/Rejected]
 • HSS732 Apply GIS with Hydrological model to analyze suitable site for Agriculture concrete dams constructing in Mae Rim district, Chiang Mai province[Qualified/Accepted]
 • ET735 Apply the Deep Learning Schemes to Migrate the Correlation Phenomena in Massive-MIMO System[Qualified/Accepted]
 • SHS737 Influence of Vermicompost Tea from cow manure on Marigol[Disqualification/Rejected]
 • EB738 Effectiveness and economic feasibility of a cold fogger sprayer for controlling orchid midge in Thailand[Qualified/Accepted]
 • ET751 Effect of cement pastes containing different type of fly ashes on compressive strength and resistance to sulfuric acid attack[Qualified/Accepted]
 • HSS762 The Diversity of Local Wisdom, Art and Cultural in Yangon, Republic of the Union of Myanmar[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • HSS763 A Study of Knowledge Transmission Process of Alto Bamboo Xylophone Performance Skills of a national Artist; Boonyang Katekong .[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • HSS764 A Study of Knowledge Transmission Process of Alto Bamboo Xylophone Performance Skills of a national Artist; Boonyang Katekong .[Disqualification/Rejected]
 • SHS776 Development of Pineapple Cider Beverage from Low Valued Pineapple in Ratchaburi[Qualified/Accepted]
 • HSS779 The Role of Microfinance in Promoting Quality life and Poverty alleviation: Case Study a Community of Yala Province[Disqualification/Rejected]
 • HSS780 The Role of Microfinance in Promoting Quality life and Poverty alleviation: Case Study a Community of Yala Province[Disqualification/Rejected]
 • SHS810 Effect of Mombasa and Mulato II Grass on Fermented Juice Quality[Qualified/Accepted]
 • SHS811 Optimal Condition of Elephant Foot Yam (Amorphophallus campanulatus (Roxb.)) Noodle Production on Calcium oxalate and Antioxidant Content[Qualified/Accepted]
 • SHS815 Alkali pretreatment of sugarcane bagasse for ethanol production by SHF and SSF processes [Qualified/Accepted]
 • ED817 Strengthening Public Mind Model for Students of Kamphang Phet Rajabhat University.[Disqualification/Rejected]
 • OT825 Communication for Safety Rice Knowledge management in Chai Nat Province[Qualified/Accepted]
 • HSS832 Public Participation in Tourism Development Model: A case study at Phetchaburi Province, Thailand[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • SHS843 The Macroinvertebrate distribution of organic Rice field in some area of Chiang Mai Province[Qualified/Accepted]
 • ET850 Structural Development in Natural Rubber Vulcanizate during Uniaxial Deformation by Synchrotron WAXD[Qualified/Accepted]
 • SHS851 Risky sexual behaviors among in-school adolescents in government secondary schools in Phetchaburi province, Thailand[Qualified/Accepted]
 • HSS854 Political Efficacy and Political Trust of Young Thai Voters before the Pathway of General Parliamentary Election in 2019[Qualified/Accepted]
 • HSS858 Aspects of Myanmar...[Qualified/Accepted]
 • EB859 Middle Income Traps, Globalization and the Domestic Policies of Thailand (2011-2016)[Qualified/Accepted]
 • HSS860 Maternal Mortality Of Mojokerto District: 2017[Qualified/Accepted]
 • EB864 The accounting system designing for full-time employee’s financial plan[Qualified/Accepted]
 • HSS879 The Potentials of Community Enterprises towards Green Tourism in Upper Northeastern Cluster 1[Qualified/Accepted]
 • SHS880 Food consumption behavior and nutrition status of the elders in Srisongrak subdistrict, Muaung district, Loei province, Thailand[Qualified/Accepted]
 • EB886 Onsite Information Search - The Role of Tourist Information Center[Qualified/Accepted]
 • EB887 Local Music Festival in Singapore: What is an effective marketing strategy for local music festival in Singapore besides social media?[Qualified/Accepted]
 • EB888 From Kumamoto to the World: Analyzing the Role of Kumamon as Japan’s Public Diplomacy Agent[Qualified/Accepted]
 • EB889 Using Midi Synthesizer for Film Score[Qualified/Accepted]
 • EB890 Transportation System And Management In Singapore. Case Study of 2015 Until Present. What Are The Limitations, And What Is The Impact of Ride Sharing?[Qualified/Accepted]
 • EB891 Theatre Production: Who works behind a production?[Qualified/Accepted]
 • ED892 Implementation of Communicative Language Teaching of Primary English Teachers in Remote Schools[Qualified/Accepted]
 • ED893 Using My Notebook for Inquiry - Based Science Education[Qualified/Accepted]
 • ED894 School Curriculum Development Strategy - Example of Xiu Lin Elementary School Cross Domain Aesthetic Education Curriculum [Qualified/Accepted]
 • ET896 A Study on Factors affecting the Turning Process on the Surface Roughness of Ductile Cast Iron by Improvement Heat Treatments Process [Qualified/Accepted]
 • ET897 Effects of Welding Hardfacing Variables on Welding Properties by Oxyacetylene Welding Process : OAW[Qualified/Accepted]
 • ET898 **กำลังตรวจสอบ******Identification Of Subsurface Geological Structure In Karangsambung-Kebumen Using Gravity Method******กำลังตรวจสอบ**[Qualified/Accepted]
 • HSS899 Weaving South East Asian Identities: Strengthening ASEAN Socio-Cultural Community[Qualified/Accepted]
 • HSS900 Comparison and Contrast between the Roman & the Korean Iron Armour [Qualified/Accepted]
 • HSS901 Gender Construct[Qualified/Accepted]
 • HSS902 The Implementation of Javanese Leadership through Traditional Dance in Pakualaman Palace Yogyakarta[Qualified/Accepted]
 • HSS903 The Contribution of Music Technology in The New Creation Dance Accompaniment in Yogyakarta[Qualified/Accepted]
 • HSS904 Cirebon Mask Dance in Historiography Perspective[Qualified/Accepted]
 • HSS905 The Performance of “Wayang Kreatif” of Teater Koma and Their Public[Qualified/Accepted]
 • HSS906 Malay Dance in Singapore – Changes and Development[Qualified/Accepted]
 • HSS907 Traditions and Practices for Muay Thai in Thailand[Qualified/Accepted]
 • HSS908 The Existence of Gamelan, Kampong, and Mount Krakatoa Eruption Fundraising in Amsterdam Exhibition in 1883[Qualified/Accepted]
 • HSS909 The Alinsangan Bowa-Bowaan Street Dancing Festival of Nabua,Camarines Sur[Qualified/Accepted]
 • HSS910 Drag Performances in Thailand: How Do They Influence Audiences’ Attitude Towards Homosexuality?[Qualified/Accepted]
 • HSS911 Commercialisation of Traditional Performing Arts in Thailand: Impacts on the Arts and the Community[Qualified/Accepted]
 • HSS912 Indian Traditional Music on the Bamboo Flute and the Use of the Bansuri and Venu in an Asian / Contemporary Context[Qualified/Accepted]
 • HSS913 Positive and Negative impacts of having Tuk-Tuks in Thailand. Should this service be carried on?[Qualified/Accepted]
 • HSS914 Techniques to Play Indian Traditional Music on the Guitar[Qualified/Accepted]
 • HSS915 A research study on Michael Jackson’s great impact on pop culture.[Qualified/Accepted]
 • HSS916 Is Universal Studio Singapore Necessary?[Qualified/Accepted]
 • HSS917 Buddhism in Thailand[Qualified/Accepted]
 • HSS918 An Overview of the Development of Bamboo Instruments in Taiwan—Taking the Taiwan Bamboo Orchestra for Example[Qualified/Accepted]
 • HSS919 “Full Breathing”[Qualified/Accepted]
 • HSS920 Egalitarian Value in Anonymous Sundanese Songs[Qualified/Accepted]
 • HSS921 The Invention of “Ragam Laras” Pentatonic Angklung as a New Innovation for Sundanese Musical Performance in West Java[Qualified/Accepted]
 • SHS922 Design and Architecture of a Mobile Hand Rehabilitation System for Stroke Patients[Qualified/Accepted]
 • SHS923 Development of a wearable gait rehabilitation device with tactile-based stimulation[Qualified/Accepted]
 • SHS924 Sensory Theatre Performances: How does Sensory Theatre make theatre more accessible for audiences with ASD?[Qualified/Accepted]
 • SHS925 Method Acting and its Psychological Effects on Actors [Qualified/Accepted]

ระดับชาติ

503 รายการ

 • HSS174 Public Parks and Socio-Economic Change in Si Sa Ket, 1980 – 2016[Qualified/Accepted]
 • SHS181 การถอดองค์ความรู้สมุนไพรตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านโค้งตาบาง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • SHS183 ชนิดและองค์ประกอบของครัสเตเชียจากการทำประมงลอบปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี[Qualified/Accepted]
 • HSS184 สัญลักษณ์ของ “ผี” ในโลกทัศน์ของชาวจีน[Qualified/Accepted]
 • ET188 มาตรการลดมวลใบพัดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของเครื่องปั่นเส้นด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ[Qualified/Accepted]
 • SHS192 ผลของวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของชะคราม[Qualified/Accepted]
 • ED193 การประยุกต์ใช้การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร[Qualified/Accepted]
 • SHS194 สเปกตรัมการเปล่งแสงและการดูดกลืนแสง สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล และอันตรกิริยาย่อยของผลึกซินทิลเลเตอร์ ลูเทเทียม อิตเทรียม เพอร์รอฟสไกท์ ที่เจือด้วยซีเรียม[Qualified/Accepted]
 • SHS209 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของรากมะข่วง[Qualified/Accepted]
 • EB210 “เขา ป่า นา เล” ฐานทุนเศรษฐกิจชุมชนไชยา การท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางอารยธรรมศรีวิชัย[Disqualification/Rejected]
 • HSS213 การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของประชาชนในจังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • HSS214 ศึกษาปัญหาอุปสรรคและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลของ ชุมชนเทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโปร่ง จังหวัดเพชรบูรณ์[Qualified/Accepted]
 • SHS218 การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลาง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง[Qualified/Accepted]
 • SHS219 เพคตินจากเปลือกสับปะรดเหลือทิ้งโดยใช้กรดร่วมกับไมโครเวฟในการสกัด[Qualified/Accepted]
 • SHS220 ผลิตภัณฑ์เมอแรงค์จากวัสดุเศษเหลือไข่ขาวเค็ม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี[Qualified/Accepted]
 • HSS221 การศึกษาวิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลุ่มน้ำโขงไทย-ลาว พื้นที่จังหวัดนครพนมถึงจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงคำม่วนถึงแขวงจำปาสัก[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • EB226 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกไปประเทศจีนของผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิม ในเขตจังหวัดยะลา กรณีศึกษา : บริษัท นูนูห์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด[Qualified/Accepted]
 • EB227 การศึกษาแนวทางสู่ความยั่งยืนกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย[Qualified/Accepted]
 • HSS228 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (SOCIAL NETWORK BEHAVIORS OF THE ELDERLY IN PHETCHABUN MUNICIPALITY)[Qualified/Accepted]
 • SHS229 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้พื้นล่างจากป่าชุมชนบ้านถ้ำเสื้อ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี : พืชสมุนไพรล้มลุก[Qualified/Accepted]
 • SHS231 การคัดแยกจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดินนา ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • HSS232 การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการตลาดข้าวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ[Qualified/Accepted]
 • SHS233 การศึกษาศักยภาพการผลิตกระดาษจากหญ้าคา Study of potential of Cogon grass in paper production[Qualified/Accepted]
 • HSS234 รูปแบบการแต่งทรงผมการแสดงนาฏศิลป์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • HSS236 ศึกษาพฤติกรรมในการก่อหนี้นอกระบบของผู้ค้าภายในตลาดรถไฟอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา[Qualified/Accepted]
 • HSS237 รูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี[Disqualification/Rejected]
 • HSS238 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่นวัตกรรมการวิจัยเพื่อชุมชน 4.0 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร[Qualified/Accepted]
 • EB239 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคสินค้าบริเวณด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส[Qualified/Accepted]
 • HSS240 ตุลาการิกธรรม[Qualified/Accepted]
 • HSS241 รูปแบบการจัดงานศพที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษา บ้านร่องปลาค้าว หมู่ที่ 14 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • ED242 เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แก้ไขเพิ่มเติม 2556[Qualified/Accepted]
 • HSS243 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Model Development of Tourism Potential through Community Participation in Prachuap Khiri Khan Province [Disqualification/Rejected]
 • HSS244 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Model Development of Tourism Potential through Community Participation in Prachuap Khiri Khan Province [Disqualification/Rejected]
 • HSS245 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Model Development of Tourism Potential through Community Participation in Prachuap Khiri Khan Province [Disqualification/Rejected]
 • HSS246 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Model Development of Tourism Potential through Community Participation in Prachuap Khiri Khan Province [Disqualification/Rejected]
 • HSS247 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Model Development of Tourism Potential through Community Participation in Prachuap Khiri Khan Province [Qualified/Accepted]
 • OT248 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดต้องชมจังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • SHS250 การพัฒนาสูตรไอศกรีมตามธาตุเจ้าเรือน[Qualified/Accepted]
 • SHS251 Isolated compound from Dendrocnide stimulans and its anti-lung cancer activity[Qualified/Accepted]
 • SHS252 การเลี้ยงปลาหมอในกระชังร่วมกับปลานิล[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • EB253 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองนำเข้า ของผู้บริโภค กรณีศึกษาตลาดนัดมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา[Qualified/Accepted]
 • SHS254 Quality analysis and betalain from Opuntia elatior fruit[Qualified/Accepted]
 • SHS256 ผลของสูตรผสมและอุณหภูมิที่มีต่ออายุการเก็บรักษาของชีวภัณฑ์จากไตรโคเดอร์มา [Qualified/Accepted]
 • ED257 การสังเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในรายวิชาศิลปนิพนธ์สาขาวิชาทัศนศิลป์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2551-2559[Qualified/Accepted]
 • HSS258 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ [Qualified/Accepted]
 • SHS259 คุณสมบัติบางประการของดินภูเขาไฟจากอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และผลของการผันแปรความเข้มข้นเกลือและการกำจัดเชื้อในดินต่อคุณภาพไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ[Qualified/Accepted]
 • HSS260 อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ตำนาน” บทสวดชี้นำทางคนตาย[Disqualification/Rejected]
 • HSS262 การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเพื่อการสร้างสรรค์บทเพลงฝึกพื้นฐานสำหรับ วงดุริยางค์เครื่องลมจากบทเพลงพื้นเมืองล้านนา[Qualified/Accepted]
 • HSS263 การบังคับใช้กฎหมายในการจัดการโบราณสถานกับการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย[Disqualification/Rejected]
 • EB265 การพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สู่การจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน[Qualified/Accepted]
 • SHS266 การศึกาษาอายุการเก็บรักษาปลาทูต้มหวานในน้ำตาลโตนดในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ตเพาซ์[Qualified/Accepted]
 • HSS267 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบนเส้นทางการค้าเชียงราย-เชียงแสน[Qualified/Accepted]
 • SHS268 คุณสมบัติทางเคมีและกระบวนการหมักเอทานอลจากมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp.[Qualified/Accepted]
 • HSS269 รูปแบบและกระบวนการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของเครือข่ายประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุรี[Qualified/Accepted]
 • ET271 การใช้สีในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • HSS272 รูปแบบการจัดการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนของจังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • HSS273 กลยุทธ์การพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชนบางขันแตก อำเภอเมืองเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม[Qualified/Accepted]
 • ET274 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ ในรูปอุณหภูมิต่ำโดยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็ก[Qualified/Accepted]
 • SHS275 ผลของถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดร่วมกับมูลไก่และน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียว[Qualified/Accepted]
 • SHS276 ผลของกากผงชูรสต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของกวางตุ้งฮ่องเต้ในระบบไฮโดรโพนิกส์[Qualified/Accepted]
 • HSS277 การพัฒนาและการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของการท่องเที่ยวตลาดน้ำลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม[Qualified/Accepted]
 • HSS278 ผ้าทอลาวครั่งลายดอกมะเดื่อ: ผ้าทอพื้นเมืองแบบโบราณอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม[Qualified/Accepted]
 • SHS279 การสร้างชุดผลิตเสื้อเตาซุปเปอร์อั้งโล่ประสิทธิภาพสูงแบบมาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวงพลังงาน สำหรับกลุ่มผู้ผลิตเตาหุงต้มเพื่อจำหน่าย[Qualified/Accepted]
 • HSS280 การออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับไอศกรีมตามธาตุเจ้าเรือน[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • HSS281 การออกแบบอัตลักษณ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • OT283 การกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยฝักยี่โถผสมปูนแดง[Qualified/Accepted]
 • HSS285 การออกแบบลวดลายผ้าเพื่อต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จากข้อมูลท้องถิ่นวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์[Qualified/Accepted]
 • HSS286 กระบวนการกลายเป็นเมืองและการปรับตัวของชุมชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • EB287 แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรรายย่อย บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ Solving Poverty of Small Farmers Based on Sufficiency Economy in Tuonggula Ronghai Area[Qualified/Accepted]
 • SHS290 ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี Factors Affecting Local Food Preferences of Residents of Phetchaburi Province[Qualified/Accepted]
 • HSS292 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • HSS293 การศึกษาขั้นตอนการปรับตัวของผู้ปกครองของคุณแม่วัยใสในจังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • HSS294 การสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้จากทุนชุมชนในวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • SHS295 การสกัดแทนนินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม้บางชนิด Extraction of tannin and antioxidant activity from some fruit peel[Qualified/Accepted]
 • HSS297 พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช: กลวิธีการดัดแปลงโครงสร้างของนิทานชาดกเพื่อสื่อสารพระราชดำริ[Qualified/Accepted]
 • SHS298 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทูต้มหวานในน้ำตาลโตนดในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ตเพาซ์[Qualified/Accepted]
 • HSS299 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • HSS301 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างรายได้ ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน[Qualified/Accepted]
 • HSS303 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือประเภทผ้าพันคอเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์[Qualified/Accepted]
 • SHS305 สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดพืชวงศ์กาฝาก Phytochemical screening and antioxidant activity of Parasitic plant extracts.[Qualified/Accepted]
 • SHS306 ผลของการใช้ภาพเคลื่อนไหวสามมิติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ระบบหัวใจของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ[Disqualification/Rejected]
 • SHS307 Comparative Antioxidant Activity on Cleome gynandra Fermented in a Glass and a Plastic Containers from Lao Khrang’s Knowledge at Huay Daun Subdistrict, Don Tum District, Nakhon Pathom Province[Qualified/Accepted]
 • HSS308 การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเพื่อการดำรงอยู่ของช่างทำเครื่องดนตรีพื้นเมืองในจังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • HSS309 คำนามในภาษาไทยกับความไม่เป็นเอกภาพของการอธิบายความรู้ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา[Qualified/Accepted]
 • HSS313 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบ Walk Rally ของครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา[Disqualification/Rejected]
 • SHS314 ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลผู้สูงอายุ กรณีศึกษาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แฮปปี้โฮมชะอำ[Qualified/Accepted]
 • ET315 ระบบงานบริหารกิจกรรมการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ[Qualified/Accepted]
 • SHS316 ระบบฐานข้อมูลคนไร้ที่พึ่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • SHS317 ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสารสกัดเปลือกสับปะรด[Qualified/Accepted]
 • ET318 ระบบการจัดการฐานข้อมูลมัคคุเทศก์นำเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี[Disqualification/Rejected]
 • SHS320 การพัฒนาระบบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • SHS321 ระบบการพัฒนาสารสนเทศจัดการสถานกีฬา กรณีศึกษาฟิตเนส มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • SHS322 ระบบการพัฒนาสารสนเทศจัดการสถานกีฬา กรณีศึกษาสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • OT323 ทัศนคติของเกษตรกรต่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี[Qualified/Accepted]
 • EB324 ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลสารสนเทศที่จอดรถนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • ET325 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อำเภอปากท่อ[Qualified/Accepted]
 • HSS326 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียนรู้ เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ดินไทยแบบ 3 มิติ ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think pair share) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ[Qualified/Accepted]
 • SHS327 Product development of fish noodles[Qualified/Accepted]
 • HSS328 ทัศนะของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี [Qualified/Accepted]
 • SHS330 การเพิ่มศักยภาพก้อนเห็ดเก่าด้วยสารสารลีโอนาร์ไดท์เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร[Qualified/Accepted]
 • EB331 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการวัดในจังหวัดเพชรบุรี รูปแบบเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟน[Qualified/Accepted]
 • SHS332 ระบบมูลนิธิอาสาบรรเทาภัยสำนักงานตำรวจแ่งชาติ หน่วยศิรินทร์[Disqualification/Rejected]
 • EB333 ทักษะทรัพยากรมนุษย์และแรงงานของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในจังหวัดชายแดนอีสานใต้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน[Qualified/Accepted]
 • SHS334 การพัฒนาเครื่องย้อมผ้าฝ้ายจากระบบยกขึ้นลงเป็นระบบหมุนแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน บ้านปราสาท ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • SHS335 พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • OT340 รูปแบบการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • SHS341 การออกแบบพัฒนาเศษพลอยเพื่อเป็นของที่ระลึก 12 นักษัตร[Qualified/Accepted]
 • HSS342 การใช้น้ำบาดาลโดยภูมิปัญญาสู่การบริหารทรัพยากรน้ำสำหรับพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร[Qualified/Accepted]
 • SHS344 ภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียราย[Disqualification/Rejected]
 • SHS345 ภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียราย[Disqualification/Rejected]
 • SHS346 ภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • SHS347 ผลของเอนไซม์โบรมิเลนสกัดหยาบจากเปลือกและจุกสับปะรดต่อคุณภาพเนื้อไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ[Qualified/Accepted]
 • ET348 สภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดสีในน้ำเสียสีย้อมด้วยสารเคมีเฟนตัน[Disqualification/Rejected]
 • ET349 สภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดสีในน้ำเสียสีย้อมด้วยสารเคมีเฟนตัน[Disqualification/Rejected]
 • SHS351 การวิจัยและพัฒนาเตาปิ้งข้าวโป่งเชิงพาณิชย์[Qualified/Accepted]
 • SHS352 Internet of Things เพื่อการบริหารจัดการรีสอร์ท[Qualified/Accepted]
 • ET354 การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแยกเนื้อตาลจากผลตาลสุก[Qualified/Accepted]
 • ET355 การวัดระดับความเข้มของสีเมล็ดกาแฟ โดยใช้รูปแบบฮิสโทแกรมในการแบ่งระดับเกรดของการคั่วเมล็ดกาแฟ ในกระบวนการคั่วกาแฟ [Qualified/Accepted]
 • HSS356 การศึกษาบุคลิกภาพตามแนวคิดของไมเยอร์บริกจ์ (MBTI) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[Qualified/Accepted]
 • HSS357 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • ET358 ระบบแจ้งเตือนภาระน้ำหนักของรถบรรทุกในการขนส่งสินค้า[Qualified/Accepted]
 • ET359 การออกแบบ และสร้างเครื่องผลิตขนมสแน็คถั่วเน่า[Qualified/Accepted]
 • ET360 การออกแบบ และสร้างเครื่องผลิตอาหารสัตว์จากเศษเหลือของสับปะรดพันธ์นางแล และพันธ์ภูแล[Qualified/Accepted]
 • EB361 การออกแบบ และพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ พริกแกงแม่เกศ ของตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • HSS362 เวียงเหนือ: เวียงวัฒนะ การศึกษาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นแนวทางการในการส่งเสริมให้เป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • ED363 การศึกษาความต้องการและการพัฒนาเครื่องมือในการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด[Qualified/Accepted]
 • ED364 การศึกษาความต้องการและพัฒนาเครื่องมือในการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยใช้กิจกรรม บูรณาการของสมาชิกในครอบครัวในองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • HSS365 การศึกษาความต้องการและพัฒนาเครื่องมือในการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยใช้กิจกรรมบูรณาการของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • SHS366 การพัฒนาเจลจากยานึ่งให้ท้องยุบ (Development of gel formulation from Ya-Nung-Hai-Tong-Yub )[Qualified/Accepted]
 • OT367 ความหลากหลายของพันธุ์ปลาที่ได้จากการทำประมงบริเวณชายฝั่งทะเล ตำบลบางไทรย้อย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี[Disqualification/Rejected]
 • OT368 ความหลากหลายของพันธุ์ปลาที่ได้จากการทำประมงบริเวณชายฝั่งทะเล ตำบลบางไทรย้อย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • HSS369 ผู้นำชุมชนกับการพัฒนายุคหลังสมัยใหม่ กรณีศึกษา กลุ่มผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • ED371 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย: กรณีศึกษาโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ ปี) กรุงเทพมหานคร[Qualified/Accepted]
 • HSS373 การศึกษาความต้องการและพัฒนาเครื่องมือในการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้การดูแลแบบองค์รวมของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจากอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • HSS374 สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ชุมชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • HSS375 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • ET377 การศึกษาสมบัติของแผ่นคอนกรีตปูพื้นทางเท้าผสมผงหินอ่อน[Qualified/Accepted]
 • SHS378 การศึกษาความชุกของพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารสุกร ในตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี[Qualified/Accepted]
 • HSS380 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตวิทยาเชิงบวกกับการทำงานอาสาสมัครของอาสาสมัครสตรี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • SHS381 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ที่มีภาวะกระดูกบาง เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • ED383 การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครั[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • ED384 แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ระบบหมุนเวียนโลหิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2[Qualified/Accepted]
 • ED385 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต เรื่องงานกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ[Qualified/Accepted]
 • EB386 การจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย(กระท้อน)ในจังหวัดลพบุรี[Qualified/Accepted]
 • HSS387 การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี[Qualified/Accepted]
 • SHS388 สภาพการเลี้ยงและการค้าโคเนื้อของผู้เลี้ยงโคในจังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • HSS389 การเฝ้าระวังการนำวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • ET390 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศิลปะปูนปั้น อ.เมือง จ.เพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • HSS392 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ำตาลในจังหวัดกำแพงเพชร[Qualified/Accepted]
 • EB393 ศึกษาความรู้ความเข้าใจและผลกระทบต่อความพึงพอใจของพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการทำสัญญายืมเงินและการเคลียร์เงินยืม[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • SHS394 Effect of Vacuum flying Condition in Process of banana (Musa acuminata ‘Gross Michel’) crisp product[Qualified/Accepted]
 • HSS396 ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (Community Enterprise’s Potentials in Organic Agriculture Product Development, U-thong District, Suphanburi Province)[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • ET398 การสร้างเครื่องมือสอบเทียบเกจวัดความดัน 0-1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • EB400 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร[Qualified/Accepted]
 • SHS401 การศึกษากฎการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนของรถทดลองโดยการวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Tracker [Qualified/Accepted]
 • HSS402 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมจากภูมิปัญญาจักสาน ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย[Qualified/Accepted]
 • HSS403 การจัดการขยะตามแนวทางประชารัฐเพื่อชุมชนปลอดขยะในเขต เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • HSS404 พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่บ้านโป่งกลางน้ำ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • ED405 การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การเขียนโปรแกรมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro: bit สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา[Qualified/Accepted]
 • HSS406 กลยุทธ์ทางการตลาดข้าวเกรียบงาในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • HSS407 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร[Qualified/Accepted]
 • SHS408 ความหลากหลายของปลาในแม่น้ำโขง จากการทำประมงพื้นบ้านในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • SHS410 Preparation of Charcoal Briquette from Borassus Flabellifer mixed with Rice Husk for Renewable Energy[Qualified/Accepted]
 • SHS411 การติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำโดยเครือข่ายชุมชนตำบลเวียงเหนือ พื้นที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • ED413 ผลการประเมินการความพึงพอใจต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร [Qualified/Accepted]
 • HSS414 การดำรงอยู่ทางวัฒนธรรมของภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม : กรณีศึกษากลุ่มทำผ้าย้อมคราม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร[Qualified/Accepted]
 • HSS415 คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี[Qualified/Accepted]
 • HSS416 การใช้ประโยชน์จากสารประกอบฟีนอลิกจากข่าลิงและขมิ้นชันเป็นสารต้านออกซิเดชัน[Qualified/Accepted]
 • ED417 กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนชุมชนริมคลองลาดพร้าว[Disqualification/Rejected]
 • HSS420 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริม การอนุรักษ์ และการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน[Qualified/Accepted]
 • EB421 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนา (MICE) ในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เครืออมารี[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • OT422 รูปแบบและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ กรณีศึกษาร้านคุณติ๋มเย็นตาโฟทรงเครื่องกุ้งทอด อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี [Qualified/Accepted]
 • ED423 การบริหารและการจัดกลุ่มงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่[Qualified/Accepted]
 • OT426 การพัฒนาเอกสารแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม[Qualified/Accepted]
 • OT433 การพัฒนาระบบการจองใช้งานห้องประชุมสัมมนาและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์แบบออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม[Disqualification/Rejected]
 • ET434 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วในการเดินทางของผู้ขับขี่บนเส้นทางท่องเที่ยว กรณีศึกษา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (พิษณุโลก – เขาค้อ – หล่มสัก)[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • EB436 ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้หมอพื้นบ้าน[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • SHS437 บทบาทผู้นำเกษตรกรเพื่อการพัฒนาการผลิตข้าวปลอดภัยโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • EB440 พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • HSS443 การวิเคราะห์สาเหตุการเขียนสะกดคำผิดในภาษาไทย[Qualified/Accepted]
 • ET444 การประยุกต์ใช้ระบบสูบน้ำเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่อตรงร่วมกับการเกษตร[Qualified/Accepted]
 • OT448 ความคิดเห็นกลุ่มเกษตรกรตำบลศาลเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง ต่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย[Qualified/Accepted]
 • HSS449 การสืบค้นประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี[Qualified/Accepted]
 • HSS450 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นในชุมชนตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี[Qualified/Accepted]
 • HSS452 อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยยวน ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี[Qualified/Accepted]
 • ED455 การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วม ของคนในชุมชนเพื่อจัดแสดงในจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • HSS457 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวเขตชายแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ Participation of Community in Transfering Adjusted Appropriate Technology for Community Development Using Self Sufficiency Economy in Chong Jom Borderline Area, Kab Cherng District, Surin Province[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • HSS459 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดสุรินทร์[Qualified/Accepted]
 • EB460 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • HSS461 การศึกษาการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดเพชรบุรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระราชวงศ์ ปีพุทธศักราช ๒๔๘๙–๒๕๕๘[Qualified/Accepted]
 • ET462 การใช้สีในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • SHS463 การออกแบบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า[Qualified/Accepted]
 • HSS465 ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร[Qualified/Accepted]
 • OT466 คู่มือการเบิกจ่ายการจัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม[Qualified/Accepted]
 • HSS467 บทดิเกร์ฮูลู: คุณค่าทางภาษาที่เชื่อมโยงกับสังคมและวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้[Qualified/Accepted]
 • ET468 การปรับปรุงกระบวนการจัดเรียงก้อนเชื้อเห็ดในถุงพลาสติก กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดอินทรีย์ จังหวัดภูเก็ต[Qualified/Accepted]
 • SHS470 แบบจำลองค่าสุดขีดปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา กรณีศึกษา สถานีค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ [Qualified/Accepted]
 • SHS471 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบุรี[Disqualification/Rejected]
 • SHS472 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบุรี[Disqualification/Rejected]
 • SHS474 ผลของสารที่ทำให้เกิดเจลต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มแขกฮาลาล[Qualified/Accepted]
 • SHS475 การผลิตกล้วยไข่อบกรอบด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟม-แมท[Qualified/Accepted]
 • ET476 การศึกษากระบวนการผลิตเอทานอลจากชานอ้อยที่เหมาะสมโดยใช้เชื้อ Zymomonas mobilis TISTR 405[Qualified/Accepted]
 • SHS477 การศึกษาคุณภาพเนื้อกวางปลดระวางจากการตัดเขาอ่อนของกวางม้า[Qualified/Accepted]
 • SHS478 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย รูปแบบเอ๊กซ์ทีม (Extreme Programming Development of Research Management System)[Qualified/Accepted]
 • EB481 ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้หมอพื้นบ้าน[Disqualification/Rejected]
 • ED482 การสร้างความสัมพันธ์เชิงจินตภาพของเสียงสัตว์ผ่านสมาร์ทโฟนที่มีผลต่อความสามารถในการจำแนกเสียงของนักเรียนชั้นอนุบาล[Qualified/Accepted]
 • ED483 การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[Qualified/Accepted]
 • HSS485 รูปแบบการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตเทศบาลตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • HSS486 ชุมชนวังตะกู: ชุมชนต้นแบบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม [Qualified/Accepted]
 • HSS487 อกุศลกรรมบถ 10 ในรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย : กรณีศึกษาพฤติกรรมของตัวละครทศกัณฐ์[Qualified/Accepted]
 • HSS488 การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์น้ำผึ้ง[Qualified/Accepted]
 • ET489 กรณีศึกษาและพัฒนาตู้อบแห้งดอกเก๊กฮวยควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ[Qualified/Accepted]
 • ED490 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[Qualified/Accepted]
 • ED491 การใช้การเรียนรู้เชิงผลิตภาพและโปรแกรม GSP สอนเรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและการแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[Qualified/Accepted]
 • HSS492 การพัฒนาคุณภาพการย้อมสีเสื่อกกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านเวียงปางคำ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • HSS493 ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน ของจังหวัดนครปฐม[Disqualification/Rejected]
 • HSS494 แนวทางการยกระดับรายได้อย่างยั่งยืนของผู้ประกอบอาชีพสามล้อถีบในจังหวัดสมุทรปราการ[Qualified/Accepted]
 • HSS495 รูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • EB496 การพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี[Disqualification/Rejected]
 • EB497 การพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี[Disqualification/Rejected]
 • ED498 เรียนรู้ที่จะสอนวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองแบบทำได้เอง[Qualified/Accepted]
 • HSS499 การใช้สมุนไพรพื้นบ้านกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์[Qualified/Accepted]
 • ED500 ผลการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับ วิธีสอนแบบทีม ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู[Qualified/Accepted]
 • EB501 การพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี[Qualified/Accepted]
 • HSS502 คุณลักษณะทางภาษาของหมอสมุนไพรพื้นบ้านไทยอีสาน[Qualified/Accepted]
 • SHS503 ความเข้าใจข้อมูลที่แสดงบนฉลากสารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • ET504 การพัฒนาการอบแห้งขนมจีนด้วยเครื่องอบแห้ง 2 ระบบเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา[Qualified/Accepted]
 • HSS505 ความมั่นคงทางอาหารจากฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมชนบ้านตลิ่งแดง จังหวัดกาญจนบุรี[Qualified/Accepted]
 • SHS506 ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ช้างงาเดียวในหลอดทดลอง [Disqualification/Rejected]
 • SHS507 ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ช้างงาเดียวในหลอดทดลอง [Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • HSS509 การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการรู้เท่าทันโฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่ของเยาวชน [Qualified/Accepted]
 • HSS511 ความหมาย องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ ลักษณะความเป็นประชาธิปไตยทางการเมือง ตามหลักรัฐศาสตร์เชิงพุทธ : กรณีศึกษากลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ[Disqualification/Rejected]
 • SHS512 ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก[Qualified/Accepted]
 • ED515 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการนำเสนอตัวอย่างในบทเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด ในวิชากลยุทธ์การขนส่ง สำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • HSS518 จิตรกรรมชุด สัมพันธภาพของสีสันในชีวิตใต้ท้องทะเล The relationship of colorful marine life[Qualified/Accepted]
 • HSS521 อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี[Disqualification/Rejected]
 • HSS522 การพัฒนาสมรรถนะทางด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • HSS523 การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย(ผักและไม้ผล) แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดลพบุรี[Qualified/Accepted]
 • ED525 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยกิจกรรมสะเต็ม สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร THE DEVELOPEMENT OF CRITICAL THINKING SKILLS THROUGH THE STEM ACTIVITIES FOR THE GENERAL SCIENCE PRE-SERVICE TEACHER OF PHRANAKHON RAJABHAT UNIVERSITY[Qualified/Accepted]
 • ET526 การพัฒนาการประมาณค่าสูญหายด้วย K-nearest Neighbor แบบขนาน[Qualified/Accepted]
 • HSS527 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำกริยาวิเศษณ์ในภาษาจีนกลาง [Qualified/Accepted]
 • ED528 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC และกระบวนการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช[Qualified/Accepted]
 • SHS529 จลนศาสตร์การดูดซับสีย้อมผ้าด้วยไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์จากดินสอพอง[Qualified/Accepted]
 • ET530 การพัฒนาโปรแกรมแบบขนานด้วยโอเพ็นเอ็มพีสำหรับจัดลำดับข้อมูล[Qualified/Accepted]
 • HSS531 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์[Qualified/Accepted]
 • SHS532 การศึกษาและพัฒนาผนังจากซังข้าวเพื่อการอยู่อาศัย[Qualified/Accepted]
 • SHS534 การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยสีทจากโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ที่มีศักยภาพ ผลิตเอนไซม์เซลลูเลส[Qualified/Accepted]
 • HSS535 Local power structure and the capital accumulation process in Phetchaburi [Qualified/Accepted]
 • HSS536 การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร[Qualified/Accepted]
 • SHS537 กิจกรรมของ Lactobacillus rhamnosus GG ที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอยร่วมกับกัมจากใบย่านาง และอินูลินภายใต้สิ่งแวดล้อมจำลองของระบบย่อยอาหาร[Qualified/Accepted]
 • ET538 คุณสมบัติของคอนกรีตที่มีเศษแก้วเป็นวัสดุมวลรวม[Qualified/Accepted]
 • SHS539 การสะสมแคดเมียม (Cd) ในดินที่เพาะปลูกชมพู่ ในตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี Cadmium (Cd) Accumulation in The Rose Apple Plantation in Nong Sano Subdistrict, Muang District, Phetchaburi Province.[Disqualification/Rejected]
 • HSS541 ความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของผู้นำชุมชน ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี[Qualified/Accepted]
 • HSS544 ภูมิสังคมกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมข้าวเม่าระดับครัวเรือน[Qualified/Accepted]
 • HSS545 การพัฒนาสื่อเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบนฐานการมีส่วนร่วมของเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ [Qualified/Accepted]
 • ET547 การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเม่าแบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน[Qualified/Accepted]
 • HSS548 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสูบน้ำและเครื่องสกัดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์ ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม[Qualified/Accepted]
 • HSS549 การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาฝรั่งเศสด้วยแนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทของประเทศไทย Development of French Lessons in terms of Cross-cultural Communication in Thai Context[Qualified/Accepted]
 • HSS551 ลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม [Qualified/Accepted]
 • SHS552 แนวทางการจัดการทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตธนบุรี[Qualified/Accepted]
 • HSS553 การปรากฏใหม่ภายใต้การรับรู้เดิมของวรรณกรรมไทยในบทเพลงไทยสากล[Qualified/Accepted]
 • SHS554 ความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดำบริเวณจุดหยุดรถประจำทางภายในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี[Disqualification/Rejected]
 • SHS555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ข้าวหักไรซ์เบอรี่เสริมสารสกัดจากหญ้าหวาน[Qualified/Accepted]
 • SHS556 รูปแบบกิจกรรมการเดินทางของรถจักรยานและการเดินเท้าในเขต อำเภอเมือง ที่ส่งผลต่อความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดำในจังหวัดอุดรธานี[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • SHS557 ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นในโรงเพาะเห็ด ผ่านระบบออนไลน์[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • ET559 การพัฒนารูปแบบลวดลาย เพื่อนำมาตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ด้วยผักตบชวา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร[Disqualification/Rejected]
 • ED561 การศึกษาปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนกีตาร์คลาสสิกของนักศึกษา วิชาเอกกีตาร์คลาสสิก ในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้[Qualified/Accepted]
 • HSS562 รูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย[Disqualification/Rejected]
 • HSS563 รูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย[Disqualification/Rejected]
 • SHS564 พฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของบัวหลวง[Disqualification/Rejected]
 • HSS565 แอปพลิเคชันให้คำปรึกษาและแนะนำศูนย์ให้บริการเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน[Qualified/Accepted]
 • ED566 ศึกษาการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงบิ๊กแบนด์ของ ราซีฟ มูฮัมหมัด[Qualified/Accepted]
 • SHS567 ความเครียดและการเผชิญความเครียดของเกษตรกรชาวนาตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • ED568 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL ร่วมกับอินโฟกราฟิก วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2[Qualified/Accepted]
 • ED569 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL ร่วมกับอินโฟกราฟิก วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2[Disqualification/Rejected]
 • ED570 ผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง ดาราศาสตร์ โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับสื่อประสมการ์ตูนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3[Qualified/Accepted]
 • SHS572 คุณภาพน้ำดื่มจากเครื่องทำความเย็นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • ED573 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบอิงบริบท ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • ET577 การพัฒนารูปแบบลวดลาย เพื่อนำมาตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ด้วยผักตบชวา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร[Qualified/Accepted]
 • SHS578 Using of Biological Fertilizers Worm Soil on Growth of Lettuce in DRFT Hydroponics System[Disqualification/Rejected]
 • SHS579 Using of Biological Fertilizers Worm Soil on Growth of Lettuce in DRFT Hydroponics System[Qualified/Accepted]
 • HSS580 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร[Qualified/Accepted]
 • SHS583 ศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวมวลจากกะลามะพร้าว[Disqualification/Rejected]
 • SHS584 พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณฟีนอลิกของมะม่วงน้ำดอกไม้ จังหวัดสระแก้ว[Disqualification/Rejected]
 • SHS585 การศึกษาสารพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากใบชายา[Disqualification/Rejected]
 • ED587 รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย และภาคีพื้นที่ภาคเหนือ[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • ET590 การศึกษาการอบกล้วยน้ำว้าด้วยความร้อนทิ้งคืนกลับจากระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน[Qualified/Accepted]
 • ET591 การจำลองสถานการณ์การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink [Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • SHS592 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดาวฤกษ์โดยใช้กล้อง DSLR ร่วมกับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก[Qualified/Accepted]
 • SHS593 โปรแกรมการประยุกต์การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี The application of life skills to smoking prevention in junior secondary school students, Khaoyoi District, Phetchaburi Province. [Qualified/Accepted]
 • SHS596 การผลิตแก๊สจากวัสดุเหลือทิ้งทางตาลโตนด[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • HSS597 การศึกษาและการพัฒนากระดาษเชิงหัตถกรรมจากต้นกกในตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • OT598 ทดสอบ[Disqualification/Rejected]
 • SHS599 ปริมาณสารเบต้าแคโรทีน กาบาและสารต้านอนุมูลอิสระของข้าว 4 สายพันธุ์[Qualified/Accepted]
 • ED602 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการบัญชีที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560[Qualified/Accepted]
 • SHS603 การสะสมแคดเมียม (Cd) ในดินที่เพาะปลูกชมพู่ ในตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี Cadmium (Cd) Accumulation in The Rose Apple Plantation in Nong Sano Subdistrict, Muang District, Phetchaburi Province.[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • EB604 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของประชาชน ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี[Qualified/Accepted]
 • SHS605 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารกับการเกิดโรคอุจาระร่วง ในผู้ป่วยของโรงพยาบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • ET606 เครื่องอบแห้งกระบะลมร้อนอากาศหมุนเวียนสำหรับอบแห้งถั่วลิสง[Disqualification/Rejected]
 • ET607 เครื่องอบแห้งกระบะลมร้อนอากาศหมุนเวียนสำหรับอบแห้งถั่วลิสง[Qualified/Accepted]
 • EB608 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของประชาชน ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี[Disqualification/Rejected]
 • EB609 การพยากรณ์ยอดขายข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านประดู่ทอง จังหวัดพัทลุง[Qualified/Accepted]
 • HSS610 รูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย[Qualified/Accepted]
 • HSS611 รูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย[Disqualification/Rejected]
 • SHS613 อันตรกิริยาของโฟตอนในโลหะผสมเซอร์โคเนียมที่พลังงาน 1 keV ถึง 105 keV [Qualified/Accepted]
 • EB614 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย[Disqualification/Rejected]
 • SHS615 ผลของอาหารหยาบต่างชนิดต่อปริมาณน้ำนมและองค์ประกอบน้ำนมโคในช่วงท้ายของระยะการให้น้ำนม[Qualified/Accepted]
 • ED621 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการใช้แอพพลิเคชั่น Google classroom ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวัสดุวิศวกรรม ให้ทันสมัยกับยุคไทยแลนด์ 4.0[Qualified/Accepted]
 • EB622 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสำเร็จรูป ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร[Qualified/Accepted]
 • EB623 การสื่อสารภายในองค์การที่มีผลต่อการรับรู้การเปลี่ยนแปลงองค์การของบุคลากรโรงพิมพ์ตำรวจ[Qualified/Accepted]
 • ED631 การพัฒนางานสารบรรณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยการใช้กูเกิ้ลไดร์ฟ[Qualified/Accepted]
 • SHS632 ผลของสารพรีไบโอติกจากกลอยต่อการเจริญของ เชื้อ Lactobacillus acidophilus. LA-5 ในผลิตภัณฑ์นมหมัก[Qualified/Accepted]
 • EB634 ทัศนคติและภาพลักษณ์ต่อการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน[Qualified/Accepted]
 • ED635 การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านเนื้อหาวัฒนธรรมท้องถิ่นและ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ของเยาวชนจังหวัดเลย[Qualified/Accepted]
 • HSS636 เรื่องเล่าไทย ลาว กับความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝั่งโขง Thai-Lao Narratives and the Relationship of Khong River Banks Communities[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • HSS640 การประเมินผลการดำเนินงานและการศึกษาตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • SHS641 บทความนี้ได้รับการคัดเลือกลงในวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี//เรื่อง แคริโอไทป์ของตั๊กแตนข้าวปีกสั้น (Pseudoxya diminuta Walker, 1871) ในประเทศไทย[Qualified/Accepted]
 • ET642 การพัฒนาแผ่นไม้อัดสำเร็จรูปจากเส้นใยพืชเศษกิ่งไม้ทางการเกษตรเพื่อการลดมลพิษที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน[Qualified/Accepted]
 • ET643 การวิเคราะห์ค่าความเค้นออกแบบของถังแก๊สหุงต้มขนาด 15 กิโลกรัม[Qualified/Accepted]
 • SHS647 การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากพืช[Qualified/Accepted]
 • EB648 การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแนวคิดการจัดทำโมเดลธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของชุมชน[Qualified/Accepted]
 • OT649 แนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา[Qualified/Accepted]
 • HSS650 การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี[Qualified/Accepted]
 • HSS651 การส่งเสริมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครนายก[Qualified/Accepted]
 • HSS652 บทบาทของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • HSS653 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์รับแจ้งเหตุ 191กองบัญชาการตำรวจนครบาล[Qualified/Accepted]
 • OT657 ประสิทธิผลการประยุกต์โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการเสพสารเสพติด ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตเทศบาล อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี Effectiveness of Applied Life Skill Program for Promoting Health Behavior to Prevention Substance Abuse among Primary School Students in the municipality, Thayang District, Phetchaburi Province.[Qualified/Accepted]
 • ED658 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่อง วงจรออปแอมป์ ด้วยโปรแกรมจำลองการทำงานวงจรอิเล็กทรอนิกส์[Qualified/Accepted]
 • HSS660 รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพคนพิการจังหวัดชัยภูมิ[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • EB663 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารไทยและขนมไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล[Qualified/Accepted]
 • HSS664 รูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรสู่การทำเกษตรอินทรีย์[Qualified/Accepted]
 • HSS669 การพัฒนาออกแบบเครื่องแต่งกายแรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์การแต่งกายดั้งเดิมของชาวไทยทรงดำ ชุมชนหนองปรง ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี [Qualified/Accepted]
 • ED672 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา[Qualified/Accepted]
 • SHS673 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน: กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • ET674 การทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบแคปซูล[Qualified/Accepted]
 • SHS675 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เขตตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียราย[Qualified/Accepted]
 • OT677 Natural Heat Convection Coefficient of Cylinder Solid Paraffin[Qualified/Accepted]
 • ED678 การพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี[Qualified/Accepted]
 • ED681 การพัฒนากระบวนการสอนแบบจุลภาคสำหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม The Development of Microteaching Process for Teachers and Supervising Teachers in Bachelor Degree of Education at Chandrakasem Rajabhat University.[Qualified/Accepted]
 • HSS682 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • SHS683 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้พื้นล่างจากป่าชุมชนบ้านถ้ำเสื้อ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี : ไม้ผลเศรษฐกิจ[Qualified/Accepted]
 • ET684 การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงโบราณคดีและประวัติศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • SHS685 Comparison of Soil Chemical Properties between Growing and Natural Areas of Palmyra Palm[Qualified/Accepted]
 • EB686 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี[Qualified/Accepted]
 • HSS687 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอปากชม จังหวัดเลย[Qualified/Accepted]
 • HSS688 การศึกษาอุปลักษณ์ในการบัญญัติศัพท์ใหม่ ของสื่อสิ่งพิมพ์ในแวดวงการบันเทิงไทย[Qualified/Accepted]
 • HSS689 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • SHS690 คุณภาพน้ำในชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช[Qualified/Accepted]
 • HSS693 วัฒนธรรมคำสบถสาบานในจารึกคำปู่สบถ จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด ลิลิตโองการแช่งน้ำ[Qualified/Accepted]
 • HSS694 กระบวนการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • ED695 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาผดุงครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทย 1 รายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทย 1 และรายวิชาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • HSS697 การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องยุวบรรณารักษ์สำหรับงานห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2558[Qualified/Accepted]
 • HSS698 การออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับไอศกรีมตามธาตุเจ้าเรือน[Qualified/Accepted]
 • HSS699 ปัญหาที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังหญิงกับบุตร : กรณีศึกษาทัณฑสถานหญิง[Qualified/Accepted]
 • HSS700 ปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี[Qualified/Accepted]
 • SHS701 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กำหนดตำแหน่งต้นตาลเพื่อการอนุรักษ์ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • ET702 การศึกษาอัตราการสิ้นเปลืองของก๊าซชีวภาพจากมูลวัวที่ใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน[Qualified/Accepted]
 • OT703 A STUDY OF RELATIONSHIP OF THE CEILING ALTITUDE AND DEPRESSION LEVEL OF THE ELDERLY[Qualified/Accepted]
 • OT704 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตฝาพลาสติก กรณีศึกษาบริษัท ฝาจีบ จำกัด[Qualified/Accepted]
 • SHS705 คุณภาพน้ำในชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช[Disqualification/Rejected]
 • ET706 ผลของประสิทธิภาพ เมื่อเปลี่ยนสี โซล่าเซลล์ สำหรับงานสถาปัตยกรรม[Qualified/Accepted]
 • EB707 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพรชบุรี[Qualified/Accepted]
 • SHS708 ศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวมวลจากกะลามะพร้าว[Qualified/Accepted]
 • HSS710 การวางแผนการเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณอายุราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด[Qualified/Accepted]
 • ET711 มาตรการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาร่วมใช้ในกระบวนการอบผ้าเบรกด้วยแก๊สแอลพีจี[Qualified/Accepted]
 • ET712 การศึกษาระบบทำอากาศร้อนเพื่อใช้เป็นความร้อนเสริมในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์[Qualified/Accepted]
 • SHS713 การผลิตแก๊สจากวัสดุเหลือทิ้งทางตาลโตนด[Qualified/Accepted]
 • HSS714 การจัดการความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเยาวชนติดสารเสพติด : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • ED716 การพัฒนาทางเดินประสาทสัมผัสเพื่อลดพฤติกรรมการกระตุ้นตนเอง ของเด็กกลุ่มอาการออทิสติก (เรตต์:Rett Syndrome) คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มี ความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย[Qualified/Accepted]
 • ET717 การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการจัดแสดงสิ่งของในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน[Disqualification/Rejected]
 • SHS718 Genetic Diversity of Leather Hard Calm (Meretrix meretrix) Living in Southern Thailand[Qualified/Accepted]
 • SHS719 Genetic Diversity of Leather Hard Calm (Meretrix meretrix) Living in Southern Thailand[Disqualification/Rejected]
 • SHS720 Genetic Diversity of Leather Hard Calm (Meretrix meretrix) Living in Southern Thailand[Disqualification/Rejected]
 • ED721 สื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย เรื่อง การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[Qualified/Accepted]
 • SHS722 Genetic Diversity of Leather Hard Calm (Meretrix meretrix) Living in Southern Thailand[Disqualification/Rejected]
 • EB723 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ Perfect Corn[Qualified/Accepted]
 • HSS724 แนวทางการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ [Qualified/Accepted]
 • HSS726 แนวทางการพัฒนาจังหวัดเลยอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว : กรณีผักออร์แกนิค[Qualified/Accepted]
 • ET727 การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการจัดแสดงสิ่งของในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน[Disqualification/Rejected]
 • ET728 การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการจัดแสดงสิ่งของในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน[Disqualification/Rejected]
 • ET729 การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการจัดแสดงสิ่งของในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน[Disqualification/Rejected]
 • ET730 การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการจัดแสดงสิ่งของในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน[Qualified/Accepted]
 • HSS731 ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง อ.สันทราย จ. เชียงใหม่[Qualified/Accepted]
 • SHS733 ผลของการทดแทนมันหมูด้วยพรีอิมัลชันของเจลแป้งบุกผสมน้ำมันรำข้าวต่อคุณภาพทางเคมีและคุณภาพระหว่างการเก็บรักษากุนเชียง[Qualified/Accepted]
 • SHS734 วัสดุผสมไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมในมอนต์มอริลโลไนต์[Qualified/Accepted]
 • HSS736 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาครามตามภูมินิเวศวัฒนธรรม[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • EB739 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าของเกษตรกร ในอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • ED740 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนาการเรียนรู้[Qualified/Accepted]
 • EB741 แบบจำลองการจัดการโซ่อุปทานเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่มผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดย่อมประเภทธุรกิจผ้าไหมทอมือในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์[Qualified/Accepted]
 • ET742 การหาค่าโมดูลัสเฉือนของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพมหานครผสมผงซิลิกาโดยใช้การทดสอบแรงอัดของดินโดยปราศจากแรงด้านข้างร่วมกับเบนเดอร์อิลิเมนต์[Qualified/Accepted]
 • HSS743 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ ของเด็กและเยาวชนไทยในจังหวัดชัยนาท[Qualified/Accepted]
 • ET745 การศึกษาสีทาอาคารที่ผสมซิลิกาแอโรเจลเพื่อความเป็นฉนวนกันความร้อน[Qualified/Accepted]
 • SHS746 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลชะอำ[Disqualification/Rejected]
 • SHS747 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลชะอำ[Disqualification/Rejected]
 • SHS748 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลชะอำ[Disqualification/Rejected]
 • SHS749 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลชะอำ[Qualified/Accepted]
 • SHS750 การศึกษาความสัมพันธ์ธาตุอาหารในใบและปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในสับปะรดปัตตาเวีย ราชบุรี[Qualified/Accepted]
 • HSS752 บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี[Qualified/Accepted]
 • ET753 ผลของโปรแกรมวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนสะสมต่อประสิทธิภาพการผลิตชิ้นงานในธุรกิจโรงกลึง[Disqualification/Rejected]
 • ET754 ผลของโปรแกรมวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนสะสมต่อประสิทธิภาพการผลิตชิ้นงานในธุรกิจโรงกลึง[Disqualification/Rejected]
 • ET755 การศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดเก็บเศษโลหะที่เกิดจากงานกัดกลึงด้วยเครื่องอัดเศษโลหะระบบไฮดรอลิก[Qualified/Accepted]
 • SHS756 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพชนิดพันธุ์ปลาลำน้ำสาขาลุ่มแม่น้ำชี[Qualified/Accepted]
 • ED757 การออกแบบพับจรวดกระดาษต่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน [Qualified/Accepted]
 • ET758 การบริหารงานบำรุงเชิงป้องกันรถบักกี้ ณ โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดหวัดภูเก็ต[Qualified/Accepted]
 • EB759 2 มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย[Qualified/Accepted]
 • ED760 การใช้รูปทรงสามมิติต่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาล ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน [Qualified/Accepted]
 • OT761 การเจริญเติบโต และอัตราการรอดของหอยหวานที่เลี้ยงด้วยอาหารสดต่างชนิด[Disqualification/Rejected]
 • EB765 กระบวนการตัดสินใจซื้อข้าวโพดคั่ว Wan Warn Popcornของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบุรี[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • SHS766 การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดกาบหัวปลีกล้วย[Qualified/Accepted]
 • ED767 Knowledge Management by Project Based Learning in subjects Local Science “Tie-dye: Hundred striped - Many knowledge”[Qualified/Accepted]
 • ET768 ผลของโปรแกรมวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนสะสมต่อประสิทธิภาพการผลิตชิ้นงานในธุรกิจโรงกลึง[Qualified/Accepted]
 • SHS769 การเปรียบเทียบวิธีการสกัดดีเอ็นเอกับตัวอย่างเลือดและเปลือกไข่นกต่อประสิทธิภาพ การตรวจเพศนกด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พีซีอาร์[Qualified/Accepted]
 • ET770 การพยากรณ์การสั่งซื้อก้อนเห็ดจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน-หัวหาร จังหวัดภูเก็ต ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา[Disqualification/Rejected]
 • ET771 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพห้องสโตร์ แผนกช่างซ่อมบำรุง โดยใช้ FMEAและทฤษฎีไคเซ็น กรณีศึกษาโรงแรมระดับห้าดาวในจังหวัดภูเก็ต[Qualified/Accepted]
 • SHS772 ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพรท้องถิ่นและผักพื้นบ้านในชุดสำรับ/ตำรับอาหาร ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย[Qualified/Accepted]
 • SHS773 ระบบการจัดการการคัดกรองสุขภาพของผู้บริจาคโลหิต และการรายงานผลการตรวจคัดกรองกรณีผู้บริจาคที่ไม่ผ่านการคัดกรอง[Qualified/Accepted]
 • SHS774 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของเกษตรกรชาวนา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • SHS775 ผลของการเติมเอนไซม์โปรติเอสในขั้นตอนการสกัดต่อประสิทธิภาพการวิเคราะห์ อะฟลาทอกซินด้วยวิธีอิไลซา[Qualified/Accepted]
 • ET777 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือเทศบาลตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช[Qualified/Accepted]
 • SHS778 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมืองเพชรบุรี [Qualified/Accepted]
 • ET781 โมเดลต้นแบบเพื่อทดลองใช้โดรนขับไล่ช้างป่าออกนอกพื้นที่สัญจรและเกษตรกรรม[Disqualification/Rejected]
 • ET782 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต[Qualified/Accepted]
 • ET783 แบบจำลองระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่เหมาะสมสำหรับโหลดแบบเป็นช่วง[Qualified/Accepted]
 • HSS784 การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี : กรณีศึกษาชุมชนนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • SHS785 การสำรวจสุขภาวะของผู้สูงอายุที่มีอาการปวดบริเวณไหล่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์[Qualified/Accepted]
 • ET786 การศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ำในการอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มทำนาหนึ่งไร่ได้หลายแสน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช[Qualified/Accepted]
 • HSS787 การพัฒนาเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง “ปลอดภัยไว้ก่อน (Safety first)”สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5[Qualified/Accepted]
 • SHS788 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ[Qualified/Accepted]
 • SHS789 ไดอะตอมพื้นท้องน้ำและคุณภาพน้ำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • ET790 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยใช้หลักการลีน กรณีศึกษาโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต[Qualified/Accepted]
 • HSS791 การประยุกต์ใช้ Google earth สำหรับพัฒนาสื่อโฆษณา: แนะนำเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดจันทบุรีด้วยวิธีการทางการตลาดผ่านสังคมออนไลน์[Qualified/Accepted]
 • ED792 ผลการใช้กลวิธีการสอนอ่านแบบ SQ5R ร่วมกับกลวิธีการสอนอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3[Qualified/Accepted]
 • ET793 การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม ABC Costing ในการผลิตหมวกยางพารา กรณีศึกษา:วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน (ต้นแบบ) [Qualified/Accepted]
 • HSS794 การศึกษานามวลีแปลง ความ- ในเฟซบุ๊กแฟนเพจใต้เตียงดารา[Qualified/Accepted]
 • ET795 กรอบการบริหารความเสี่ยงและสภาพความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับองค์การภาครัฐของประเทศไทย[Qualified/Accepted]
 • HSS796 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเล[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • ET797 ระบบงานซุปเปอร์แพ็ทคลีนิครักษาสัตว์บนสมาร์ทโฟน[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • HSS798 แนวทางในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ร้านต่อผลไม้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก[Qualified/Accepted]
 • HSS800 การพัฒนารูปแบบการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้แก่เยาวชน ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก[Qualified/Accepted]
 • OT801 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม เพื่อส่งเสริมชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์[Disqualification/Rejected]
 • ET802 The Construction and Efficiency Evaluation of Training Packages Pneumatic control by arduino [Qualified/Accepted]
 • SHS803 ผลของระดับเมทไธโอนีนในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไข่และค่าโลหิตวิทยาของนกกระทาญี่ปุ่น[Qualified/Accepted]
 • ED804 ภาพลักษณ์ แรงจูงใจ และความเชื่อมั่นของนักศึกษาในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยสำหรับวิชาชีพครู[Qualified/Accepted]
 • EB805 การมีส่วนร่วมของซัพพลายเออร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์[Qualified/Accepted]
 • HSS806 แนวทางในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ร้านต่อผลไม้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก[Disqualification/Rejected]
 • ED807 การใช้รูปทรงสามมิติต่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาล ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน [Disqualification/Rejected]
 • ED808 การสร้างความสัมพันธ์เชิงจินตภาพของเสียงสัตว์ผ่านสมาร์ทโฟนที่มีผลต่อความสามารถในการจำแนกเสียงของนักเรียนชั้นอนุบาล[Disqualification/Rejected]
 • ED809 การออกแบบพับจรวดกระดาษต่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน [Disqualification/Rejected]
 • ED813 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสารสนเทศและองค์กร ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด [Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • ED818 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสารสนเทศและองค์กร ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด [Qualified/Accepted]
 • EB819 การวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันขั้นต้นในจังหวัดตาก[Qualified/Accepted]
 • ED820 ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชั่นร่วมกับคิวอาร์โคด กรณีศึกษา ซุ้มฟิลิปปินส์ กิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) [Disqualification/Rejected]
 • ED821 ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชั่นร่วมกับคิวอาร์โคด กรณีศึกษา ซุ้มฟิลิปปินส์ กิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) [Qualified/Accepted]
 • SHS822 การศึกษาคุณภาพของปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี [Qualified/Accepted]
 • SHS823 การจัดการขยะอินทรีย์โดยการหมักปุ๋ยชีวภาพไส้เดือนดินในพื้นที่ ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี [Qualified/Accepted]
 • ET824 การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลมสำหรับการผลิตไฟฟ้า[Qualified/Accepted]
 • ED826 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดสะเต็มศึกษา[Qualified/Accepted]
 • HSS827 การประยุกต์ใช้ Mangrove Index เพื่อจำแนกพื้นที่ป่าชายเลนด้วยข้อมูลมูลภาพถ่าย จากดาวเทียม LANDSAT 8 กรณีศึกษา อ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • ET828 การทดแทนเขม่าดำบางส่วนด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อให้มีพลังงานสูญหายในระดับเดียวกันของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์[Qualified/Accepted]
 • SHS829 The Study on 5Upstream Variations of the Myostatin Gene in Thai Swamp Buffalo (Bubalus bubalis)[Qualified/Accepted]
 • SHS830 ปริมาณของกะทิธัญพืชในการทำไอศกรีมตูโบ้ที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ[Disqualification/Rejected]
 • SHS831 ผลของกะทิธัญพืชที่ผู้บริโภคให้การยอมรับในการทำไอศกรีมตูโบ้[Qualified/Accepted]
 • ET833 การศึกษาสภาพปัญหาการตัดสินใจแบบเร่งด่วนของงานขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ[Qualified/Accepted]
 • HSS834 การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเชิงประจักษ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาเกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา[Qualified/Accepted]
 • ED835 แนวคิดการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน[Qualified/Accepted]
 • EB836 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • ET837 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหกรรมเซรามิกวิสาหกิจท้องถิ่นราชบุรี[Qualified/Accepted]
 • EB838 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสำนักงานบัญชีเพื่อการตัดสินใจขอรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ [Qualified/Accepted]
 • SHS839 การดูดซับเฟอรัสไอออนด้วยเเคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอยเชอรี่[Qualified/Accepted]
 • EB841 บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ การยอมรับเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน และพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน ในการซื้อตั๋วชมภาพยนตร์บนสมาร์ตโฟน ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า[Qualified/Accepted]
 • SHS842 การวิเคราะห์ปัญหาการเลือกจุดกระจายสัญญาณในการให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง[Qualified/Accepted]
 • SHS844 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกมะนาวเชื่อมปรุงรส[Qualified/Accepted]
 • SHS845 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะนาวเสริมสมุนไพร[Qualified/Accepted]
 • SHS846 การพัฒนาม็อกเทลมะนาวผสมอัญชันผง[Qualified/Accepted]
 • SHS847 การสำรวจความหลากหลายของสัตว์ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • OT848 สถานการณ์อาชีพเกษตรต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • SHS849 ผลของผักตบชวาแห้งเป็นวัสดุรองพื้นคอกต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ[Qualified/Accepted]
 • EB852 การพัฒนาแบบจำลองเพื่อคาดการณ์ผลกระทบของพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงมรดกโลก จากนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างสู่เมืองหลวงพระบาง[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • OT853 การพัฒนาผลิตภัณฑ์(ไม้) OTOPชุมชนหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปสู่ตลาดโลกและเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • HSS855 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก[Qualified/Accepted]
 • SHS856 การพัฒนาแผ่นวัดสีเกลือทะเล ( The Development of Sea Salt Colour Chart )[Qualified/Accepted]
 • SHS861 การหมักปุ๋ยชีวภาพไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • SHS862 การพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • SHS863 การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • ET865 การพัฒนาเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ Development of automatic feeding machines for dogs[Disqualification/Rejected]
 • ET866 สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เรื่อง สารกึ่งตัวนำ Learning Media by Augmented Reality on semiconductor[Disqualification/Rejected]
 • SHS867 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์และคุณภาพน้ำ ในอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • SHS868 พฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดกล้วยเล็บมือนาง[Qualified/Accepted]
 • ET869 การพัฒนาเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ Development of automatic feeding machines for dogs[Disqualification/Rejected]
 • EB871 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร การนำการจัดการคุณภาพบริการโดยรวมไปปฏิบัติ และประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงแรม 4-5 ดาวในกลุ่มจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่[Disqualification/Rejected]
 • HSS872 การศึกษาความมั่นคงทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์เขมร ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสังคมสองรัฐบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา : บ้านไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กับบ้านเจิงพนม คุ้มตะเปียงไปรเชราะอัลลองเวงเขตอุดรมีชัยราชอาณาจักรกัมพูชา The stability culture ethnic in borderland of Thai - Cambodia cause study of Sisaket province and Udonmeechi province[Your research paper is unqualified.(over time)/บทความไม่ผ่านการแก้ไขตามเวลาที่กำหนด]
 • ED873 การบ่มเพาะนวัตกรรุ่นเยาว์ด้วยสะเต็มศึกษา Incubating Young Innovators through Stem Education[Qualified/Accepted]
 • HSS874 สังคมและวัฒนธรรมชาวสยามบ้านปลายระไม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย Siamese Society and Culture, Titi Akar , Kedah, Malaysia[Qualified/Accepted]
 • ET875 กล่องควบคุมการผลิตต้นปทุมมาอัตโนมัติ Automatic control box production of Patumma (Curcuma alismatifolia Gagnep.) Cv. Doi Tung Red[Qualified/Accepted]
 • ED876 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู ในโรงเรียนเครือข่ายอำเภอแก่งกระจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • EB877 กลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชนของผู้นำศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครราชสีมา[Qualified/Accepted]
 • ET878 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องแบ่งฟิล์มยืดพันพาเลท Construction and Efficiency Evaluation of Pallet Wrap Stretch Film Separate Machine[Qualified/Accepted]
 • EB881 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดเพชรบุรี Factors affecting the management of community enterprises in food products in Phetchaburi province.[Qualified/Accepted]
 • HSS882 การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • EB883 การพัฒนาตราสินค้าสาหรับพริกแกงของชุมชนกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี The Trade Mark Development for The Karen Chili Peppers in Rachaburi[Qualified/Accepted]
 • EB884 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างของสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด และความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย The structural equation model of entrepreneurial competency, market oriented and micro enterprise performance.[Qualified/Accepted]
 • HSS885 การสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยการบริหารเครือข่ายทุนในพื้นที่ด้วยพุทธวิธีปญฺจติฎฺฐฏฺฐานํ ของวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี[Qualified/Accepted]
 • ED926 test[Wait Peer review]

สรุปจำนวนผู้เข้าร่วม

กลุ่ม

จำนวน(คน)

1 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 145
2 ผู้เข้าร่วม/บุคคลทั่วไป 19360
3 นักวิจัย 20119
4 ผู้เสวนา/ผู้บรรยาย 20975
5 คณะกรรมการ 19263

รวมผู้เข้าร่วมทั้งหมด : 79862 คน