การส่งงานวิจัย

      ระบบการส่งนี้คุณสามารถจัดการเอกสารที่ส่งไปยัง RUNIRAC V. คุณสามารถส่งเอกสารใหม่หรือเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผู้แต่งได้ในหน้า"รายการงานวิจัย"เป็นข้อมูลของคุณเท่านั้นใช้เมนูที่อยู่ในหน้านี้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง หากคุณส่งงานวิจัยสำเร็จงานวิจัยจะปรากฏในเมนู หากคุณเข้าสู่ระบบและไม่กระทำการอะไร (ไม่ได้คลิกที่เมนูใด) นานกว่าสองชั่วโมงระบบจะปิดการเชื่อมต่อ ในกรณีนี้คุณจะต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้ง โปรดจำไว้เสมอหากคุณไม่มีแนวโน้มที่จะส่งบทความฉบับใหม่ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่ง RUNIRAC V ได้ที่หน้าเว็บไซต์ RUNIRAC V คำถามเกี่ยวกับการส่งสามารถส่งไปยังอีเมลที่ติดต่อของการประชุม:research@mail.pbru.ac.th (เลขานุการการประชุม)

ขั้นที่หนึ่ง ข้อกำหนดสำหรับการจัดทำต้นฉบับ
จรรยาบรรณ: ผู้เขียนต้องยืนยันว่าต้นฉบับไม่ได้ถูกเผยแพร่และไม่ได้รับการตรวจสอบจากที่ใด ๆ

ภาษา: ผู้เขียนต้องเตรียมบทความต้นฉบับที่เป็นภาษาไทยไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ใน WORD และ PDF ตามรูปแบบของทางผู้จัด  รูปแบบบทความวิจัยฉบับเต็มภาษาไทย (TH)

รูปแบบงานเขียนต้นฉบับ: ผู้เขียนต้องการส่งบทความฉบับเต็มโดยปกติ 4-6 ตามรูปแบบของทางผู้จัด เอกสารทั้งหมดควรใช้ MS Word (อย่างน้อยรุ่น 1997 หรือล่าสุด) ตามรูปแบบกระดาษ ผู้เขียนต้องแนบบทความไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ใน WORD และ PDF ผ่านระบบการจัดส่งทางออนไลน์ของการประชุม ไฟล์อาจถูกส่งทางอีเมลไปยัง research@mail.pbru.ac.th

* เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเขียนเรียงความเพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินการ
รูปแบบไฟล์: ผู้เขียนจะต้องส่งต้นฉบับใน Microsoft Word และ PDF ต้นฉบับที่ส่งในรูปแบบใด ๆ จะไม่ได้รับการพิจารณา
หากผู้ให้ข้อมูลมีปัญหาในการจัดทำต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ที่ต้องการโปรดส่งอีเมลไปที่ research@mail.pbru.ac.th

ขั้นที่สอง การส่งออนไลน์
วิธีการส่ง: ใช้ระบบการส่งทางออนไลน์เพื่อส่งต้นฉบับ
การส่งเอกสาร:
1. สมัครบัญชีใหม่ (โปรดคลิกที่สร้างบัญชี)
2. กรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อสร้างบัญชีของคุณ ผู้เข้าร่วมต้องระบุที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
3. ส่งต้นงานวิจัยฉบับของคุณ
4. หากการส่งของคุณสำเร็จคุณจะได้รับอีเมลยืนยัน
5. หากผู้เขียนบทความมีมากกว่าหนึ่งฉบับให้ใช้ "ส่งงานวิจัยใหม่" เพื่อเพิ่มงานวิจัยต้นฉบับอื่น ๆ
ผู้เขียนจะต้องนำเสนอเอกสารที่เป็นที่ยอมรับในที่ประชุม

 

ในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

            ผู้เขียนบทความเมื่อมีความประสงค์จะลงตีพิมพ์ในวารสาร ท่านสามารถเลือกวารสารที่ท่านต้องการลงตีพิมพ์ได้โดยท่านเอง แต่การพิจารณาการลงตีพิมพ์ในบทความฉบับนั้นๆ จะขึ้นอยู่กับแต่ละวารสาร และเมื่อวารสารนั้นๆ ตอบรับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของวารสารนั้นๆ

 

รูปแบบบทความวิจัยฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (EN)

รูปแบบบทความวิจัยฉบับเต็มภาษาไทย (TH)

คู่มือการใช้งาน ระบบส่งผลงานวิจัย