ส่งข้อความติดต่อเรา

ที่อยู่ติดต่อ

  • สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3277 E-mail : research@mail.pbru.ac.th หรือ research_pbru@yahoo.com
  • 032-708-608 , 032-493-277