วันนี้วันที่ 21-10-2018
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ปิดรับการส่งบทความ เวลา 16.30 น.

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ส่งบทความทั้งหมดให้ผู้ทรงคุณวุฒิและวารสาร
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการประเมินเป็นวันสุดท้าย และวารสารแจ้งผลบทความที่ไม่ผ่านการคัดเลือก (แจ้งผ่านระบบ runirac2018.pbru.ac.th)
เหลือเวลาพิจารณาผลงานวิจัยอีก : 4 วัน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 วันสุดท้ายที่นักวิจัยต้องส่งบทความที่ปรับแก้ไขสมบูรณ์ (ส่งผ่านระบบ runirac2018.pbru.ac.th)

Research statistics

ID Group Poster Oral Oral(TCI) Total
1 การศึกษา (Education) 19 26 28 73
2 มนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) 46 50 87 183
3 วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science and Health science) 75 40 52 167
4 เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ (Economics and Business) 21 17 15 53
5 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology) 17 30 33 80
6 อื่น ๆ (Others) 14 5 5 24
Total 192 168 220 580


ID Status INTERNATIONAL NATIONAL Total
0 Cancle 8 16 24
1 Wait Peer review... 111 388 499
2 Qualified Editors 3 75 78
3 Qualified 0 3 3
4 Cancellation / Disqualification 4 45 49
Total 126 527 653

ระดับนานาชาติ

118 รายการ

 • ET177 Study on the effective of Lu2O3 doped glasses for shielding radiation [Wait Peer review]
 • HSS182 The Proposed Policy of Accounting and Internal of accounting and internal control for the village and urban fund committee: Nong Koo Yai Village Funding, Po sub-district, Bueng Bun district, Sisaket Province.[Wait Peer review]
 • HSS211 Social and Cultural Reflection affecting Primary School Students’ Executive Function Skills for being cautious in Desire regarding to Sex Education [Wait Peer review]
 • SHS216 Facile Method for Determination of Lead Using Food Coloring as Chromogenic Reagents[Qualified Editors]
 • SHS217 Calcium Oxalate Crystals and Oxalic Acid Content in Some Vegetables Which Are the Ingredients of Northern Local Food “Kaeng Kae”[Qualified Editors]
 • SHS222 Paenibacillus polymyxa, a Potential Biological Control Agent, Reduces Growth of Green Oak Lettuce (Lactuca sativa var. crispa) Grown in a Hydroponic System [Wait Peer review]
 • ET223 Comparative study of mass attenuation coefficients, effective atomic numbers and effective electron densities of TlMgCl3 with TlCaI3 scintillators[Wait Peer review]
 • EB230 The Development of Organic Rice Entrepreneur Network, Sing Buri Province[Wait Peer review]
 • HSS235 The Development of Organic Rice Entrepreneur Network, Sing Buri Province[Wait Peer review]
 • OT249 The Narrative of Hyperreality in Thai Ghost Soap Operas [Wait Peer review]
 • ET255 The Promotion of Renewable Energy by Producing Biogas for Use in the Household Community under the Philosophy of Sufficient Economy for Local Mahasarakham Province[Wait Peer review]
 • ET264 Enhanced antibacterial activity under UV irradiation of WO3-doped TiO2 thin films[Wait Peer review]
 • ED270 Using Communicative Language Teaching to Develop the English Speaking Ability of Finance and Banking Students[Wait Peer review]
 • ET296 Performance of 2-stage Darrieus-Savonius rotors in wind turbines at low speed[Wait Peer review]
 • ED311 Mental Impressions of Thai Students to (N)NEST’s: Thailand’s Undocumented Case in the Realm of English Language Education[Wait Peer review]
 • SHS312 Low-Intensity Thai Yoga Exercise Improves Functional Fitness and Quality of Life in Community-Dwelling Inactive Older Adults[Wait Peer review]
 • ED329 Learning Adjustment among First - year students of Educational Sciences in Nakhon Ratchasima Higher Education Institutes : A Study[Wait Peer review]
 • SHS350 Efficacy of Some Plant Extracts in Inhibiting the Mycelial Growth of Cercospora sp. and Their Effect on the Seed Germination of Green Oak Lettuce[Wait Peer review]
 • SHS353 Degradation kinetics of color in butterfly pea extract dried with sugar[Wait Peer review]
 • HSS372 The Situation of Illegal Short-Term Tourist Accommodation Rental Business Under Thai Law[Wait Peer review]
 • ET376 Water Footprint Evaluation of Jasmine Rice Cultivation in Huai Saneng Irrigated Area, Surin Province, Thailand [Wait Peer review]
 • ED382 The Scenario on Using ICT for Academic Affairs Management of Primary Schools in the Next Decade (2019-2028)[Wait Peer review]
 • ED391 Using Pseudo-Hologram to Demonstrate How to Make Pseudo-Hologram[Wait Peer review]
 • EB395 Business Knowledge and Government Support affecting Business Performance of Thai Community-based Stores in Pracharat-Blue-Flag project[Wait Peer review]
 • SHS397 Investigation of Trematode Metacercariae in Fermented Fish from Udon Thani and Kalasin Province, Thailand[Wait Peer review]
 • ED409 Implementation of Communicative Language Teaching of Primary English Teachers in Remote Schools[Wait Peer review]
 • ED424 Development of Computer-Assisted Technology for Alphabetic Reading In Children with Autism Spectrum Disorders using The Animal Cartoons[Wait Peer review]
 • SHS425 The Study of Knowledge and Behaviors on Using Herbs in Households: A Case Study of Moo 15, Tambon Thung Sai, Amphoe Sai Thong Watthana, Khampangphet Province[Wait Peer review]
 • HSS428 The Mirror as the Symbol to Reflect the Female Protagonist’s Self-Identity in the Novel of Shanghai Baby[Wait Peer review]
 • HSS432 The Mirror as the Symbol to Reflect the Female Protagonist’s Self-Identity in the Novel of Shanghai Baby[Wait Peer review]
 • SHS438 Indigo Dyed Community, A Study on Phu Tai Women's Wisdom to Strengthening the Community[Wait Peer review]
 • SHS439 The Study of Knowledge and Behaviors on Using Herbs in Households: A Case Study of Moo 15, Tambon Thung Sai, Amphoe Sai Thong Watthana, Khampangphet Province[Wait Peer review]
 • HSS441 Hmong Intercultural Communication through Story Cloth Products at Luang Prabang Night Market, Lao PDR[Wait Peer review]
 • ED442 Development of Learning Ability in Mathematical Terms through English by using Learning and Enjoying Model for Pre-service Mathematics Teachers[Wait Peer review]
 • HSS446 Tourism Potentials of Khubua Sub-district, Mueang District, Ratchaburi Province[Wait Peer review]
 • HSS451 The Information Literacy Skills Development of Sisaket Rajabhat University Undergraduate Students[Wait Peer review]
 • SHS453 Quality study of Silk Dyeing with Tamarind Bark [Wait Peer review]
 • ET454 An Expert Survey of Augmented Reality Component for Digital Storytelling[Wait Peer review]
 • ED458 Learning Adjustment among First – year students of Educational Sciences in Nakhon Ratchasima Higher EducationInstitutes : A Study[Wait Peer review]
 • SHS464 The Activated Carbon from Bamboo Waste[Wait Peer review]
 • ED469 A Development of English Picture Storybooks to Promote the Reading Ability of Prathom Suksa 6 Students in Phetchaburi Province[Wait Peer review]
 • SHS473 Methylglyoxal Levels in Rice Seedlings (Oryza sativa L.) under Drought Stress[Wait Peer review]
 • HSS479 A Development of English Coursebook Integrated with STEM Education and Analytical Creative Thinking for Students in Elementary Level[Wait Peer review]
 • ED480 A Development of English Reading Workbook for Developing Critical Thinking Skills using STEAM; Education Model for Senior High School Students Using Content of Phetchaburi-Prachuap Khiri Khan Locality[Wait Peer review]
 • ED508 Learning Adjustment among First - year students of Educational Sciences in Nakhon Ratchasima Higher Education Institutes : A Study[Wait Peer review]
 • ET510 To Study factors affecting the Turning Process on the Surface Roughness of Ductile cast iron by Improvement Heat Treatments Process[Wait Peer review]
 • SHS514 Investigation of Important Factors for Student’s Decision in Studying at Phetchabun Rajabhat University by Data Mining Technique[Wait Peer review]
 • HSS516 A Study on Situation of Bang Kaew Dog Rearing of Farmers in Mueang and BangRakam Districts, Phitsanulok Province[Wait Peer review]
 • EB519 The Predictive Relationship between Green-related Factors and Consumer Purchasing Behavior at Green Market in Phetchabun Province[Wait Peer review]
 • SHS524 Development of a Functional Food: Milk Chocolate Fortified with Anthocyanin from Broken Riceberry[Wait Peer review]
 • HSS533 The Development of Wickerwork Cushions product from Lesser Reedmace for Using in Residence[Wait Peer review]
 • HSS540 Learning Water management of Behavior within the community, In Phra Nakhon Si Ayutthaya Province[Wait Peer review]
 • ET542 Effect of Quenching on Microstructure and Mechanical Properties of 5160 Steel[Wait Peer review]
 • HSS546 The study of marketing management pattern of sports stadium[Wait Peer review]
 • HSS550 Civil State and Unrest Resolution in the Southern Border Provinces of Thailand[Wait Peer review]
 • SHS558 Effect of Temperature on Inhibition Efficiency of Eugenol for Copper Corrosion[Wait Peer review]
 • SHS571 Ethnobotany in Mon State, Republic of the Union of Myanmar[Wait Peer review]
 • HSS574 An analysis of leaders network model relation to a sustainability of community development: a case study of Thonburi Community, Bangkok[Wait Peer review]
 • SHS575 Replacement of Soybean Meal and Fish Meal Protein Using Palm Kernel Meal and Fish Condensate in Diet of Asian Seabass (Lates calcarifer)[Wait Peer review]
 • SHS576 Comparison on bioactive compounds in germinated brown rice and parboiled rice from Khaw Dokha by different methods [Wait Peer review]
 • HSS581 Social capital and its women’s empowerment for reducing social inequality and Poverty [Wait Peer review]
 • HSS582 Created Handbook of Cultural Tourism Route along the Bang Khen Canal by Community Participation[Wait Peer review]
 • HSS586 Enhancing the Potential Eco-Tourism of Khao Angkaan Forest by the Innovation 4.0[Wait Peer review]
 • SHS593 โปรแกรมการประยุกต์การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี The application of life skills to smoking prevention in junior secondary school students, Khaoyoi District, Phetchaburi Province. [Wait Peer review]
 • SHS594 โปรแกรมการประยุกต์การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี The application of life skills to smoking prevention in junior secondary school students, Khaoyoi District, Phetchaburi Province. [Wait Peer review]
 • SHS595 Development of Dried Nipa Palm Leaf for Infusion[Wait Peer review]
 • SHS612 First Aid Health Science Cave Perception Model on Nakhonsawan Province[Wait Peer review]
 • ET616 Needle-Free Jet Injector by Impact Driven Method[Wait Peer review]
 • SHS618 Isolation of Lactic Acid Bacteria from Banana Stalk Bio-Extract Fermented[Wait Peer review]
 • ED624 A Confirmatory Factor Model for the Thai Anchor’s Market Opportunity Expansion[Wait Peer review]
 • ET625 Innovation of reserve generator with hybrid system by cooperation between the hydrogen energy and gasoline[Wait Peer review]
 • SHS633 Sexual Activity and Vaginal Douching with the Incidence of Gonorrhea in the Localization of Badung and Buleleng Bali Indonesia [Qualified Editors]
 • HSS637 Guidelines for Improving Healthy COmmunity Applying the Sufficiency Economy Principles in Srisongrak Tambon Administration Organization in Loei[Wait Peer review]
 • HSS638 A Development of English Booklet for Creative Tourism: Tha Yang District, Phetchaburi[Wait Peer review]
 • ET642 การพัฒนาแผ่นไม้อัดสำเร็จรูปจากเส้นใยพืชเศษกิ่งไม้ทางการเกษตรเพื่อการลดมลพิษที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน[Wait Peer review]
 • ET646 Innovation of reserve generator with hybrid system by cooperation between the hydrogen energy and gasoline[Wait Peer review]
 • HSS654 The Students Public Administration Program Satisfaction of Educational Services Loei Rajabhat University [Wait Peer review]
 • SHS655 ประสิทธิผลการประยุกต์โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการเสพสารเสพติด ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตเทศบาล อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี Effectiveness of Applied Life Skill Program for Promoting Health Behavior to Prevention Substance Abuse among Primary School Students in the municipality, Thayang District, Phetchaburi Province.[Disqualification]
 • OT656 ประสิทธิผลการประยุกต์โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการเสพสารเสพติด ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตเทศบาล อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี Effectiveness of Applied Life Skill Program for Promoting Health Behavior to Prevention Substance Abuse among Primary School Students in the municipality, Thayang District, Phetchaburi Province.[Disqualification]
 • OT657 ประสิทธิผลการประยุกต์โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการเสพสารเสพติด ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตเทศบาล อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี Effectiveness of Applied Life Skill Program for Promoting Health Behavior to Prevention Substance Abuse among Primary School Students in the municipality, Thayang District, Phetchaburi Province.[Wait Peer review]
 • OT662 Captive reproduction of knife fish (Chitala ornata Gray,1831) in the North of Vietnam [Wait Peer review]
 • SHS665 Predictive Factors of Condom Use Behaviour among Male Sex Workers in Pattaya City, Thailand[Wait Peer review]
 • HSS666 汉泰“里”词义浅谈[Disqualification]
 • HSS667 汉泰“里”词义浅谈[Disqualification]
 • HSS668 汉泰“里”词义浅谈[Wait Peer review]
 • HSS670 A Case Study of a Teaching and Learning Sequence for Newton’s Third Law of Motion Designed by a Pre-Service Teacher [Wait Peer review]
 • ET671 The Deployment of SAR with Smart Mechanical Construction and Innovation of Machine Learning[Wait Peer review]
 • ET676 The study variables of welding hardfacing on welded properties by Oxyacetylene Welding process : OAW[Wait Peer review]
 • SHS691 Ergonomic factors and work-related musculoskeletal disorder among rock salt worker in Bandung district, Udon Thani province[Wait Peer review]
 • ED696 The Assessment of Project “Life Experience Enrichment and Friendship Building through Language and Culture Exchange Program” Implementation at Lipa City College, the Philippines in academic year 2016 by Bansomdejchaopraya Rajabhat University[Wait Peer review]
 • SHS725 The Chronic Care Model for Quality of Life in Diabetes Mellitus Type II .[Wait Peer review]
 • HSS732 Apply GIS with Hydrological model to analyze suitable site for Agriculture concrete dams constructing in Mae Rim district, Chiang Mai province[Wait Peer review]
 • ET735 Apply the Deep Learning Schemes to Migrate the Correlation Phenomena in Massive-MIMO System[Wait Peer review]
 • SHS737 Influence of Vermicompost Tea from cow manure on Marigol[Wait Peer review]
 • EB738 Effectiveness and economic feasibility of a cold fogger sprayer for controlling orchid midge in Thailand[Wait Peer review]
 • ET751 Effect of cement pastes containing different type of fly ashes on compressive strength and resistance to sulfuric acid attack[Wait Peer review]
 • HSS762 The Diversity of Local Wisdom, Art and Cultural in Yangon, Republic of the Union of Myanmar[Wait Peer review]
 • HSS763 A Study of Knowledge Transmission Process of Alto Bamboo Xylophone Performance Skills of a national Artist; Boonyang Katekong .[Wait Peer review]
 • HSS764 A Study of Knowledge Transmission Process of Alto Bamboo Xylophone Performance Skills of a national Artist; Boonyang Katekong .[Wait Peer review]
 • SHS776 Development of Pineapple Cider Beverage from Low Valued Pineapple in Ratchaburi[Wait Peer review]
 • HSS779 The Role of Microfinance in Promoting Quality life and Poverty alleviation: Case Study a Community of Yala Province[Wait Peer review]
 • HSS780 The Role of Microfinance in Promoting Quality life and Poverty alleviation: Case Study a Community of Yala Province[Wait Peer review]
 • SHS810 Effect of Mombasa and Mulato II Grass on Fermented Juice Quality[Wait Peer review]
 • SHS811 Optimal Condition of Elephant Foot Yam (Amorphophallus campanulatus (Roxb.)) Noodle Production on Calcium oxalate and Antioxidant Content[Wait Peer review]
 • SHS815 Alkali pretreatment of sugarcane bagasse for ethanol production by SHF and SSF processes [Wait Peer review]
 • ED817 Strengthening Public Mind Model for Students of Kamphang Phet Rajabhat University.[Wait Peer review]
 • OT825 Communication for Safety Rice Knowledge management in Chai Nat Province[Wait Peer review]
 • HSS832 Public Participation in Tourism Development Model: A case study at Phetchaburi Province, Thailand[Wait Peer review]
 • SHS843 The Macroinvertebrate distribution of organic Rice field in some area of Chiang Mai Province[Wait Peer review]
 • ET850 Structural Development in Natural Rubber Vulcanizate during Uniaxial Deformation by Synchrotron WAXD[Wait Peer review]
 • SHS851 Risky sexual behaviors among in-school adolescents in government secondary schools in Phetchaburi province, Thailand[Wait Peer review]
 • HSS854 Political Efficacy and Political Trust of Young Thai Voters before the Pathway of General Parliamentary Election in 2019[Wait Peer review]
 • HSS858 Aspects of Myanmar...[Wait Peer review]
 • EB859 Middle Income Traps, Globalization and the Domestic Policies of Thailand (2011-2016)[Wait Peer review]
 • HSS860 Maternal Mortality Of Mojokerto District: 2017[Wait Peer review]
 • EB864 The accounting system designing for full-time employee’s financial plan[Wait Peer review]
 • HSS879 The Potentials of Community Enterprises towards Green Tourism in Upper Northeastern Cluster 1[Wait Peer review]
 • SHS880 Food consumption behavior and nutrition status of the elders in Srisongrak subdistrict, Muaung district, Loei province, Thailand[Wait Peer review]

ระดับชาติ

511 รายการ

 • HSS174 Public Parks and Socio-Economic Change in Si Sa Ket, 1980 – 2016[Wait Peer review]
 • SHS181 การถอดองค์ความรู้สมุนไพรตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านโค้งตาบาง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • HSS183 ชนิดและองค์ประกอบของครัสเตเชียจากการทำประมงลอบปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี[Wait Peer review]
 • HSS184 สัญลักษณ์ของ “ผี” ในโลกทัศน์ของชาวจีน[Wait Peer review]
 • ET188 มาตรการลดมวลใบพัดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของเครื่องปั่นเส้นด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ[Wait Peer review]
 • SHS192 ผลของวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของชะคราม[Wait Peer review]
 • ED193 การประยุกต์ใช้การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร[Wait Peer review]
 • SHS194 สเปกตรัมการเปล่งแสงและการดูดกลืนแสง สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล และอันตรกิริยาย่อยของผลึกซินทิลเลเตอร์ ลูเทเทียม อิตเทรียม เพอร์รอฟสไกท์ ที่เจือด้วยซีเรียม[Wait Peer review]
 • SHS209 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของรากมะข่วง[Wait Peer review]
 • EB210 “เขา ป่า นา เล” ฐานทุนเศรษฐกิจชุมชนไชยา การท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางอารยธรรมศรีวิชัย[Wait Peer review]
 • HSS212 การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี[Wait Peer review]
 • HSS213 การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของประชาชนในจังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • HSS214 ศึกษาปัญหาอุปสรรคและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลของ ชุมชนเทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโปร่ง จังหวัดเพชรบูรณ์[Qualified Editors]
 • HSS215 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการสร้างบ้านทรงไทยที่บ้านสองคลอง และบ้านอ่าวหม้อแกง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี[Qualified]
 • SHS218 การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลาง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง[Wait Peer review]
 • SHS219 เพคตินจากเปลือกสับปะรดเหลือทิ้งโดยใช้กรดร่วมกับไมโครเวฟในการสกัด[Wait Peer review]
 • SHS220 ผลิตภัณฑ์เมอแรงค์จากวัสดุเศษเหลือไข่ขาวเค็ม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี[Wait Peer review]
 • HSS221 การศึกษาวิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลุ่มน้ำโขงไทย-ลาว พื้นที่จังหวัดนครพนมถึงจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงคำม่วนถึงแขวงจำปาสัก[Qualified Editors]
 • EB226 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกไปประเทศจีนของผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิม ในเขตจังหวัดยะลา กรณีศึกษา : บริษัท นูนูห์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด[Wait Peer review]
 • EB227 การศึกษาแนวทางสู่ความยั่งยืนกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย[Qualified Editors]
 • HSS228 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (SOCIAL NETWORK BEHAVIORS OF THE ELDERLY IN PHETCHABUN MUNICIPALITY)[Qualified Editors]
 • SHS229 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้พื้นล่างจากป่าชุมชนบ้านถ้ำเสื้อ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี : พืชสมุนไพรล้มลุก[Qualified Editors]
 • SHS231 การคัดแยกจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดินนา ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • HSS232 การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการตลาดข้าวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ[Wait Peer review]
 • SHS233 การศึกษาศักยภาพการผลิตกระดาษจากหญ้าคา Study of potential of Cogon grass in paper production[Qualified Editors]
 • HSS234 รูปแบบการแต่งทรงผมการแสดงนาฏศิลป์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์[Wait Peer review]
 • HSS236 ศึกษาพฤติกรรมในการก่อหนี้นอกระบบของผู้ค้าภายในตลาดรถไฟอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา[Wait Peer review]
 • HSS237 รูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี[Disqualification]
 • HSS238 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่นวัตกรรมการวิจัยเพื่อชุมชน 4.0 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร[Qualified Editors]
 • EB239 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคสินค้าบริเวณด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส[Wait Peer review]
 • HSS240 ตุลาการิกธรรม[Wait Peer review]
 • HSS241 รูปแบบการจัดงานศพที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษา บ้านร่องปลาค้าว หมู่ที่ 14 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย[Qualified Editors]
 • ED242 เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แก้ไขเพิ่มเติม 2556[Wait Peer review]
 • HSS243 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Model Development of Tourism Potential through Community Participation in Prachuap Khiri Khan Province [Disqualification]
 • HSS244 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Model Development of Tourism Potential through Community Participation in Prachuap Khiri Khan Province [Disqualification]
 • HSS245 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Model Development of Tourism Potential through Community Participation in Prachuap Khiri Khan Province [Disqualification]
 • HSS246 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Model Development of Tourism Potential through Community Participation in Prachuap Khiri Khan Province [Disqualification]
 • HSS247 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Model Development of Tourism Potential through Community Participation in Prachuap Khiri Khan Province [Wait Peer review]
 • OT248 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดต้องชมจังหวัดเพชรบุรี[Qualified Editors]
 • SHS250 การพัฒนาสูตรไอศกรีมตามธาตุเจ้าเรือน[Wait Peer review]
 • SHS251 Isolated compound from Dendrocnide stimulans and its anti-lung cancer activity[Wait Peer review]
 • SHS252 การเลี้ยงปลาหมอในกระชังร่วมกับปลานิล[Wait Peer review]
 • EB253 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองนำเข้า ของผู้บริโภค กรณีศึกษาตลาดนัดมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา[Wait Peer review]
 • SHS254 Quality analysis and betalain from Opuntia elatior fruit[Qualified Editors]
 • SHS256 ผลของสูตรผสมและอุณหภูมิที่มีต่ออายุการเก็บรักษาของชีวภัณฑ์จากไตรโคเดอร์มา [Wait Peer review]
 • ED257 การสังเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในรายวิชาศิลปนิพนธ์สาขาวิชาทัศนศิลป์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2551-2559[Qualified Editors]
 • HSS258 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ [Wait Peer review]
 • SHS259 ผลของการผันแปรความเข้มข้นเกลือและการกำจัดเชื้อในดินต่อคุณภาพไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ และคุณสมบัติบางประการของดินภูเขาไฟจากอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง[Qualified Editors]
 • HSS260 อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ตำนาน” บทสวดชี้นำทางคนตาย[Qualified Editors]
 • HSS262 การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเพื่อการสร้างสรรค์บทเพลงฝึกพื้นฐานสำหรับ วงดุริยางค์เครื่องลมจากบทเพลงพื้นเมืองล้านนา[Wait Peer review]
 • HSS263 การบังคับใช้กฎหมายในการจัดการโบราณสถานกับการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • EB265 การพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สู่การจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน[Qualified Editors]
 • SHS266 การศึกาษาอายุการเก็บรักษาปลาทูต้มหวานในน้ำตาลโตนดในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ตเพาซ์[Wait Peer review]
 • HSS267 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบนเส้นทางการค้าเชียงราย-เชียงแสน[Wait Peer review]
 • SHS268 คุณสมบัติทางเคมีและกระบวนการหมักเอทานอลจากมันพื้นเมืองสกุล Dioscorea sp.[Wait Peer review]
 • HSS269 รูปแบบและกระบวนการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของเครือข่ายประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุรี[Qualified Editors]
 • ET271 การใช้สีในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี[Qualified Editors]
 • HSS272 รูปแบบการจัดการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนของจังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • HSS273 กลยุทธ์การพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชนบางขันแตก อำเภอเมืองเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม[Qualified Editors]
 • ET274 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ ในรูปอุณหภูมิต่ำโดยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็ก[Wait Peer review]
 • SHS275 ผลของถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดร่วมกับมูลไก่และน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียว[Wait Peer review]
 • SHS276 ผลของกากผงชูรสต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของกวางตุ้งฮ่องเต้ในระบบไฮโดรโพนิกส์[Qualified Editors]
 • HSS277 การพัฒนาและการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของการท่องเที่ยวตลาดน้ำลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม[Wait Peer review]
 • HSS278 ผ้าทอลาวครั่งลายดอกมะเดื่อ: ผ้าทอพื้นเมืองแบบโบราณอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม[Wait Peer review]
 • SHS279 การสร้างชุดผลิตเสื้อเตาซุปเปอร์อั้งโล่ประสิทธิภาพสูงแบบมาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวงพลังงาน สำหรับกลุ่มผู้ผลิตเตาหุงต้มเพื่อจำหน่าย[Wait Peer review]
 • HSS280 การออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับไอศกรีมตามธาตุเจ้าเรือน[Wait Peer review]
 • HSS281 การออกแบบอัตลักษณ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • ET282 การทำนายอายุการล้าของเพลาขับแขนปุ้งกี๋ของรถขุดไฟฟ้าตีนตะขาบด้วยระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์[Wait Peer review]
 • OT283 การกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยฝักยี่โถผสมปูนแดง[Wait Peer review]
 • ED284 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี The Instructional Leadership Development Guidelines for School Administrators under the Office of Udon Thani Primary Educational Service Area[Wait Peer review]
 • HSS285 การออกแบบลวดลายผ้าเพื่อต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จากข้อมูลท้องถิ่นวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์[Wait Peer review]
 • HSS286 กระบวนการกลายเป็นเมืองและการปรับตัวของชุมชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • EB287 แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรรายย่อย บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ Solving Poverty of Small Farmers Based on Sufficiency Economy in Tuonggula Ronghai Area[Wait Peer review]
 • SHS290 ความนิยมในการบริโภคอาหารท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี Factors Affecting Local Food Preferences of Residents of Phetchaburi Province[Wait Peer review]
 • HSS292 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • HSS293 การศึกษาขั้นตอนการปรับตัวของผู้ปกครองของคุณแม่วัยใสในจังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • HSS294 การสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้จากทุนชุมชนในวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • SHS295 การสกัดแทนนินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม้บางชนิด Extraction of tannin and antioxidant activity from some fruit peel[Wait Peer review]
 • HSS297 พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช: กลวิธีการดัดแปลงโครงสร้างของนิทานชาดกเพื่อสื่อสารพระราชดำริ[Wait Peer review]
 • SHS298 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทูต้มหวานในน้ำตาลโตนดในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ตเพาซ์[Wait Peer review]
 • HSS299 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • HSS301 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างรายได้ ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน[Qualified Editors]
 • HSS303 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือประเภทผ้าพันคอเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์[Wait Peer review]
 • SHS305 สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดพืชวงศ์กาฝาก Phytochemical screening and antioxidant activity of Parasitic plant extracts.[Qualified Editors]
 • SHS306 ผลของการใช้ภาพเคลื่อนไหวสามมิติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ระบบหัวใจของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ[Wait Peer review]
 • SHS307 Comparative Antioxidant Activity on Cleome gynandra Fermented in a Glass and a Plastic Containers from Lao Khrang’s Knowledge at Huay Daun Subdistrict, Don Tum District, Nakhon Pathom Province[Qualified Editors]
 • HSS308 การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเพื่อการดำรงอยู่ของช่างทำเครื่องดนตรีพื้นเมืองในจังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • HSS309 คำนามในภาษาไทยกับความไม่เป็นเอกภาพของการอธิบายความรู้ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา[Qualified Editors]
 • HSS313 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบ Walk Rally ของครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา[Wait Peer review]
 • SHS314 ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลผู้สูงอายุ กรณีศึกษาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แฮปปี้โฮมชะอำ[Qualified Editors]
 • ET315 ระบบงานบริหารกิจกรรมการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ[Wait Peer review]
 • SHS316 ระบบฐานข้อมูลคนไร้ที่พึ่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • SHS317 ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสารสกัดเปลือกสับปะรด[Wait Peer review]
 • ET318 ระบบการจัดการฐานข้อมูลมัคคุเทศก์นำเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี[Disqualification]
 • HSS319 Health Promotion Model among Mothers Caring for Children with Thalassemia Major in Thailand: A Participatory approach[Wait Peer review]
 • SHS320 การพัฒนาระบบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี[Qualified Editors]
 • SHS321 ระบบการพัฒนาสารสนเทศจัดการสถานกีฬา กรณีศึกษาฟิตเนส มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • SHS322 ระบบการพัฒนาสารสนเทศจัดการสถานกีฬา กรณีศึกษาสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • OT323 ทัศนคติของเกษตรกรต่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี[Qualified Editors]
 • EB324 ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลสารสนเทศที่จอดรถนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี[Qualified Editors]
 • ET325 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อำเภอปากท่อ[Wait Peer review]
 • HSS326 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียนรู้ เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ดินไทยแบบ 3 มิติ ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think pair share) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ[Wait Peer review]
 • SHS327 Product development of fish noodles[Qualified Editors]
 • HSS328 ทัศนะของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี [Wait Peer review]
 • SHS330 การเพิ่มศักยภาพก้อนเห็ดเก่าด้วยสารสารลีโอนาร์ไดท์เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร[Wait Peer review]
 • EB331 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการวัดในจังหวัดเพชรบุรี รูปแบบเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟน[Qualified Editors]
 • SHS332 ระบบมูลนิธิอาสาบรรเทาภัยสำนักงานตำรวจแ่งชาติ หน่วยศิรินทร์[Wait Peer review]
 • EB333 ทักษะทรัพยากรมนุษย์และแรงงานของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในจังหวัดชายแดนอีสานใต้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน[Qualified Editors]
 • SHS334 การพัฒนาเครื่องย้อมผ้าฝ้ายจากระบบยกขึ้นลงเป็นระบบหมุนแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน บ้านปราสาท ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม[Wait Peer review]
 • SHS335 พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • OT340 รูปแบบการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[Wait Peer review]
 • SHS341 การออกแบบพัฒนาเศษพลอยเพื่อเป็นของที่ระลึก 12 นักษัตร[Disqualification]
 • HSS342 การใช้น้ำบาดาลโดยภูมิปัญญาสู่การบริหารทรัพยากรน้ำสำหรับพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร[Qualified Editors]
 • SHS344 ภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียราย[Disqualification]
 • SHS345 ภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียราย[Disqualification]
 • SHS346 ภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • SHS347 ผลของเอนไซม์โบรมิเลนสกัดหยาบจากเปลือกและจุกสับปะรดต่อคุณภาพเนื้อไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ[Wait Peer review]
 • ET348 สภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดสีในน้ำเสียสีย้อมด้วยสารเคมีเฟนตัน[Disqualification]
 • ET349 สภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดสีในน้ำเสียสีย้อมด้วยสารเคมีเฟนตัน[Wait Peer review]
 • SHS351 การวิจัยและพัฒนาเตาปิ้งข้าวโป่งเชิงพาณิชย์[Wait Peer review]
 • SHS352 Internet of Things เพื่อการบริหารจัดการรีสอร์ท[Wait Peer review]
 • ET354 การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแยกเนื้อตาลจากผลตาลสุก[Wait Peer review]
 • ET355 การวัดระดับความเข้มของสีเมล็ดกาแฟ โดยใช้รูปแบบฮิสโทแกรมในการแบ่งระดับเกรดของการคั่วเมล็ดกาแฟ ในกระบวนการคั่วกาแฟ [Wait Peer review]
 • HSS356 การศึกษาบุคลิกภาพตามแนวคิดของไมเยอร์บริกจ์ (MBTI) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[Wait Peer review]
 • HSS357 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • ET358 ระบบแจ้งเตือนภาระน้ำหนักของรถบรรทุกในการขนส่งสินค้า[Wait Peer review]
 • ET359 การออกแบบ และสร้างเครื่องผลิตขนมสแน็คถั่วเน่า[Wait Peer review]
 • ET360 การออกแบบ และสร้างเครื่องผลิตอาหารสัตว์จากเศษเหลือของสับปะรดพันธ์นางแล และพันธ์ภูแล[Wait Peer review]
 • EB361 การออกแบบ และพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ พริกแกงแม่เกศ ของตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย[Qualified Editors]
 • HSS362 เวียงเหนือ: เวียงวัฒนะ การศึกษาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นแนวทางการในการส่งเสริมให้เป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • ED363 การศึกษาความต้องการและการพัฒนาเครื่องมือในการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด[Wait Peer review]
 • ED364 การศึกษาความต้องการและพัฒนาเครื่องมือในการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยใช้กิจกรรม บูรณาการของสมาชิกในครอบครัวในองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • HSS365 การศึกษาความต้องการและพัฒนาเครื่องมือในการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยใช้กิจกรรมบูรณาการของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • SHS366 การพัฒนาเจลจากยานึ่งให้ท้องยุบ (Formulation development of Ya-Nung-Hai-Tong-Yub gel)[Wait Peer review]
 • OT367 ความหลากหลายของพันธุ์ปลาที่ได้จากการทำประมงบริเวณชายฝั่งทะเล ตำบลบางไทรย้อย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี[Disqualification]
 • OT368 ความหลากหลายของพันธุ์ปลาที่ได้จากการทำประมงบริเวณชายฝั่งทะเล ตำบลบางไทรย้อย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • HSS369 ผู้นำชุมชนกับการพัฒนายุคหลังสมัยใหม่ กรณีศึกษา กลุ่มผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • ED371 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย: กรณีศึกษาโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ ปี) กรุงเทพมหานคร[Wait Peer review]
 • HSS373 การศึกษาความต้องการและพัฒนาเครื่องมือในการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้การดูแลแบบองค์รวมของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจากอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • HSS374 สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ชุมชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • HSS375 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • ET377 การศึกษาสมบัติของแผ่นคอนกรีตปูพื้นทางเท้าผสมผงหินอ่อน[Wait Peer review]
 • SHS378 การศึกษาความชุกของพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารสุกร ในตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี[Qualified Editors]
 • HSS380 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตวิทยาเชิงบวกกับการทำงานอาสาสมัครของอาสาสมัครสตรี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • SHS381 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ที่มีภาวะกระดูกบาง เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • ED383 การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครั[Qualified Editors]
 • ED384 แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ระบบหมุนเวียนโลหิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2[Wait Peer review]
 • ED385 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต เรื่องงานกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ[Qualified Editors]
 • EB386 การจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย(กระท้อน)ในจังหวัดลพบุรี[Wait Peer review]
 • HSS387 การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี[Wait Peer review]
 • SHS388 สภาพการเลี้ยงและการค้าโคเนื้อของผู้เลี้ยงโคในจังหวัดเพชรบุรี[Qualified Editors]
 • HSS389 การเฝ้าระวังการนำวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • ET390 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศิลปะปูนปั้น อ.เมือง จ.เพชรบุรี[Wait Peer review]
 • HSS392 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ำตาลในจังหวัดกำแพงเพชร[Qualified Editors]
 • EB393 ศึกษาความรู้ความเข้าใจและผลกระทบต่อความพึงพอใจของพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการทำสัญญายืมเงินและการเคลียร์เงินยืม[Wait Peer review]
 • SHS394 Effect of Vacuum flying Condition in Process of banana (Musa acuminata ‘Gross Michel’) crisp product[Wait Peer review]
 • HSS396 ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (Community Enterprise’s Potentials in Organic Agriculture Product Development, U-thong District, Suphanburi Province)[Qualified Editors]
 • ET398 การสร้างเครื่องมือสอบเทียบเกจวัดความดัน 0-1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว[Wait Peer review]
 • EB400 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร[Qualified Editors]
 • SHS401 การศึกษาโมเมนตัมและการชนโดยใช้โปรแกรม Tracker [Wait Peer review]
 • HSS402 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมจากภูมิปัญญาจักสาน ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย[Wait Peer review]
 • HSS403 การจัดการขยะตามแนวทางประชารัฐเพื่อชุมชนปลอดขยะในเขต เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Qualified Editors]
 • HSS404 พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่บ้านโป่งกลางน้ำ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • ED405 การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การเขียนโปรแกรมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro: bit สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา[Wait Peer review]
 • HSS406 กลยุทธ์ทางการตลาดข้าวเกรียบงาในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • HSS407 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร[Qualified Editors]
 • SHS408 ความหลากหลายของปลาในแม่น้ำโขง จากการทำประมงพื้นบ้านในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน[Wait Peer review]
 • SHS410 Preparation of Charcoal Briquette from Borassus Flabellifer mixed with Rice Husk for Renewable Energy[Wait Peer review]
 • SHS411 การติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำโดยเครือข่ายชุมชนตำบลเวียงเหนือ พื้นที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • ED413 ผลการประเมินการความพึงพอใจต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร [Qualified Editors]
 • HSS414 การดำรงอยู่ทางวัฒนธรรมของภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม : กรณีศึกษากลุ่มทำผ้าย้อมคราม อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร[Wait Peer review]
 • HSS415 คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี[Wait Peer review]
 • HSS416 การใช้ประโยชน์จากสารประกอบฟีนอลิกจากข่าลิงและขมิ้นชันเป็นสารต้านออกซิเดชัน[Wait Peer review]
 • ED417 กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนชุมชนริมคลองลาดพร้าว[Wait Peer review]
 • HSS420 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริม การอนุรักษ์ และการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน[Wait Peer review]
 • EB421 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนา (MICE) ในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เครืออมารี[Qualified Editors]
 • OT422 รูปแบบและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ กรณีศึกษาร้านคุณติ๋มเย็นตาโฟทรงเครื่องกุ้งทอด อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี [Wait Peer review]
 • ED423 การบริหารและการจัดกลุ่มงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่[Wait Peer review]
 • OT426 การพัฒนาเอกสารแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม[Wait Peer review]
 • OT433 การพัฒนาระบบการจองใช้งานห้องประชุมสัมมนาและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์แบบออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม[Wait Peer review]
 • ET434 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วในการเดินทางของผู้ขับขี่บนเส้นทางท่องเที่ยว กรณีศึกษา: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (พิษณุโลก – เขาค้อ – หล่มสัก)[Wait Peer review]
 • EB436 ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้หมอพื้นบ้าน[Disqualification]
 • SHS437 บทบาทผู้นำเกษตรกรเพื่อการพัฒนาการผลิตข้าวปลอดภัยโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น[Wait Peer review]
 • EB440 พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • HSS443 การวิเคราะห์คำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย[Wait Peer review]
 • ET444 การประยุกต์ใช้ระบบสูบน้ำเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่อตรงร่วมกับการเกษตร[Wait Peer review]
 • OT448 ความคิดเห็นกลุ่มเกษตรกรตำบลศาลเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง ต่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย[Qualified Editors]
 • HSS449 การสืบค้นประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี[Wait Peer review]
 • HSS450 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นในชุมชนตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี[Qualified Editors]
 • HSS452 การศึกษาชาติพันธุ์ไทยยวน ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี[Qualified Editors]
 • ED455 การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วม ของคนในชุมชนเพื่อจัดแสดงในจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี[Wait Peer review]
 • HSS457 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวเขตชายแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ Participation of Community in Transfering Adjusted Appropriate Technology for Community Development Using Self Sufficiency Economy in Chong Jom Borderline Area, Kab Cherng District, Surin Province[Wait Peer review]
 • HSS459 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดสุรินทร์[Wait Peer review]
 • EB460 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • HSS461 การศึกษาการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดเพชรบุรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระราชวงศ์ ปีพุทธศักราช ๒๔๘๙–๒๕๕๘[Wait Peer review]
 • ET462 การใช้สีในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • SHS463 การออกแบบชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า[Wait Peer review]
 • HSS465 ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร[Qualified Editors]
 • OT466 คู่มือการเบิกจ่ายการจัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม[Wait Peer review]
 • HSS467 บทดิเกร์ฮูลู: คุณค่าทางภาษาที่เชื่อมโยงกับสังคมและวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้[Wait Peer review]
 • ET468 การปรับปรุงกระบวนการจัดเรียงก้อนเชื้อเห็ดในถุงพลาสติก กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดอินทรีย์ จังหวัดภูเก็ต[Wait Peer review]
 • SHS470 แบบจำลองค่าสุดขีดปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา กรณีศึกษา สถานีค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ [Wait Peer review]
 • SHS471 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบุรี[Disqualification]
 • SHS472 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • SHS474 ผลของสารที่ทำให้เกิดเจลต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มแขกฮาลาล[Wait Peer review]
 • SHS475 การผลิตกล้วยไข่อบกรอบด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟม-แมท[Wait Peer review]
 • ET476 การศึกษากระบวนการผลิตเอทานอลจากชานอ้อยที่เหมาะสมโดยใช้เชื้อ Zymomonas mobilis TISTR 405[Wait Peer review]
 • SHS477 การศึกษาคุณภาพเนื้อกวางปลดระวางจากการตัดเขาอ่อนของกวางม้า[Wait Peer review]
 • SHS478 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย รูปแบบเอ๊กซ์ทีม (Extreme Programming Development of Research Management System)[Wait Peer review]
 • EB481 ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้หมอพื้นบ้าน[Wait Peer review]
 • ED482 การสร้างความสัมพันธ์เชิงจินตภาพของเสียงสัตว์ผ่านสมาร์ทโฟนที่มีผลต่อความสามารถในการจำแนกเสียงของนักเรียนชั้นอนุบาล[Wait Peer review]
 • ED483 การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[Wait Peer review]
 • HSS485 รูปแบบการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตเทศบาลตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์[Wait Peer review]
 • HSS486 ชุมชนวังตะกู: ชุมชนต้นแบบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม [Wait Peer review]
 • HSS487 อกุศลกรรมบถ 10 ในรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย : กรณีศึกษาพฤติกรรมของตัวละครทศกัณฐ์[Wait Peer review]
 • HSS488 การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์น้ำผึ้ง[Wait Peer review]
 • ET489 กรณีศึกษาและพัฒนาตู้อบแห้งดอกเก๊กฮวยควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ[Wait Peer review]
 • ED490 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[Wait Peer review]
 • ED491 การใช้การเรียนรู้เชิงผลิตภาพและโปรแกรม GSP สอนเรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและการแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[Wait Peer review]
 • HSS492 การพัฒนาคุณภาพการย้อมสีเสื่อกกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านเวียงปางคำ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • HSS493 ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน ของจังหวัดนครปฐม[Disqualification]
 • HSS494 แนวทางการยกระดับรายได้อย่างยั่งยืนของผู้ประกอบอาชีพสามล้อถีบในจังหวัดสมุทรปราการ[Qualified Editors]
 • HSS495 รูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี[Qualified Editors]
 • EB496 การพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี[Disqualification]
 • EB497 การพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี[Wait Peer review]
 • ED498 เรียนรู้ที่จะสอนวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองแบบทำได้เอง[Wait Peer review]
 • HSS499 การใช้สมุนไพรพื้นบ้านกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์[Wait Peer review]
 • ED500 ผลการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับ วิธีสอนแบบทีม ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู[Wait Peer review]
 • EB501 การพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี[Wait Peer review]
 • HSS502 คุณลักษณะทางภาษาของหมอสมุนไพรพื้นบ้านไทยอีสาน[Wait Peer review]
 • SHS503 ความเข้าใจข้อมูลที่แสดงบนฉลากสารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท[Wait Peer review]
 • ET504 การพัฒนาการอบแห้งขนมจีนด้วยเครื่องอบแห้ง 2 ระบบเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา[Wait Peer review]
 • HSS505 ความมั่นคงทางอาหารจากฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมชนบ้านตลิ่งแดง จังหวัดกาญจนบุรี[Wait Peer review]
 • SHS506 ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ช้างงาเดียวในหลอดทดลอง [Disqualification]
 • SHS507 ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ช้างงาเดียวในหลอดทดลอง [Wait Peer review]
 • HSS509 การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการรู้เท่าทันโฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่ของเยาวชน [Wait Peer review]
 • HSS511 ความหมาย องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ ลักษณะความเป็นประชาธิปไตยทางการเมือง ตามหลักรัฐศาสตร์เชิงพุทธ : กรณีศึกษากลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ[Wait Peer review]
 • SHS512 ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก[Wait Peer review]
 • ED515 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการนำเสนอตัวอย่างในบทเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด ในวิชากลยุทธ์การขนส่ง สำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี[Qualified Editors]
 • HSS518 จิตรกรรมชุด สัมพันธภาพของสีสันในชีวิตใต้ท้องทะเล The relationship of colorful marine life[Qualified Editors]
 • HSS520 การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการจัดทำบัญชีครัวเรือนที่มีต่อเงินออม[Wait Peer review]
 • HSS521 อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี[Qualified Editors]
 • HSS522 การพัฒนาสมรรถนะทางด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์[Wait Peer review]
 • HSS523 การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย(ผักและไม้ผล) แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดลพบุรี[Wait Peer review]
 • ED525 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยกิจกรรมสะเต็ม สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร THE DEVELOPEMENT OF CRITICAL THINKING SKILLS THROUGH THE STEM ACTIVITIES FOR THE GENERAL SCIENCE PRE-SERVICE TEACHER OF PHRANAKHON RAJABHAT UNIVERSITY[Wait Peer review]
 • ET526 การพัฒนาการประมาณค่าสูญหายด้วย K-nearest Neighbor แบบขนาน[Wait Peer review]
 • HSS527 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำกริยาวิเศษณ์ในภาษาจีนกลาง [Wait Peer review]
 • ED528 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC และกระบวนการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช[Qualified]
 • SHS529 จลนศาสตร์การดูดซับสีย้อมผ้าด้วยไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์จากดินสอพอง[Wait Peer review]
 • ET530 การพัฒนาโปรแกรมแบบขนานด้วยโอเพ็นเอ็มพีสำหรับจัดลำดับข้อมูล[Wait Peer review]
 • HSS531 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์[Qualified Editors]
 • SHS532 การศึกษาและพัฒนาผนังจากซังข้าวเพื่อการอยู่อาศัย[Wait Peer review]
 • SHS534 การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยสีทจากโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ที่มีศักยภาพ ผลิตเอนไซม์เซลลูเลส[Wait Peer review]
 • HSS535 Local power structure and the capital accumulation process in Phetchaburi [Wait Peer review]
 • HSS536 การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร[Qualified Editors]
 • SHS537 กิจกรรมของ Lactobacillus rhamnosus GG ที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอยร่วมกับกัมจากใบย่านาง และอินูลินภายใต้สิ่งแวดล้อมจำลองของระบบย่อยอาหาร[Wait Peer review]
 • ET538 คุณสมบัติของคอนกรีตที่มีเศษแก้วเป็นวัสดุมวลรวม[Wait Peer review]
 • SHS539 การสะสมแคดเมียม (Cd) ในดินที่เพาะปลูกชมพู่ ในตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี Cadmium (Cd) Accumulation in The Rose Apple Plantation in Nong Sano Subdistrict, Muang District, Phetchaburi Province.[Disqualification]
 • HSS541 ความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของผู้นำชุมชน ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี[Wait Peer review]
 • HSS543 ภูมิสังคมกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมข้าวเม่าระดับครัวเรือน[Wait Peer review]
 • HSS544 ภูมิสังคมกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมข้าวเม่าระดับครัวเรือน[Qualified]
 • HSS545 การพัฒนาสื่อเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบนฐานการมีส่วนร่วมของเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ [Wait Peer review]
 • ET547 การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเม่าแบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน[Wait Peer review]
 • HSS548 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสูบน้ำและเครื่องสกัดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์ ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม[Wait Peer review]
 • HSS549 การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาฝรั่งเศสด้วยแนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทของประเทศไทย Development of French Lessons in terms of Cross-cultural Communication in Thai Context[Qualified Editors]
 • HSS551 ลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม [Wait Peer review]
 • SHS552 แนวทางการจัดการทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตธนบุรี[Wait Peer review]
 • HSS553 การปรากฏใหม่ภายใต้การรับรู้เดิมของวรรณกรรมไทยในบทเพลงไทยสากล[Wait Peer review]
 • SHS554 ความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดำบริเวณจุดหยุดรถประจำทางภายในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี[Disqualification]
 • SHS555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ข้าวหักไรซ์เบอรี่เสริมสารสกัดจากหญ้าหวาน[Wait Peer review]
 • SHS556 รูปแบบกิจกรรมการเดินทางของรถจักรยานและการเดินเท้าในเขต อำเภอเมือง ที่ส่งผลต่อความเข้มข้นของผงฝุ่นคาร์บอนดำในจังหวัดอุดรธานี[Wait Peer review]
 • SHS557 ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นในโรงเพาะเห็ด ผ่านระบบออนไลน์[Wait Peer review]
 • ET559 การพัฒนารูปแบบลวดลาย เพื่อนำมาตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ด้วยผักตบชวา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร[Disqualification]
 • ED561 การศึกษาปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนกีตาร์คลาสสิกของนักศึกษา วิชาเอกกีตาร์คลาสสิก ในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้[Qualified Editors]
 • HSS562 รูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย[Qualified Editors]
 • HSS563 รูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย[Disqualification]
 • SHS564 พฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของบัวหลวง[Wait Peer review]
 • HSS565 แอปพลิเคชันให้คำปรึกษาและแนะนำศูนย์ให้บริการเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน[Wait Peer review]
 • ED566 ศึกษาการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงบิ๊กแบนด์ของ ราซีฟ มูฮัมหมัด[Wait Peer review]
 • OT567 ความเครียดและการเผชิญความเครียดของเกษตรกรชาวนาตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • ED568 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL ร่วมกับอินโฟกราฟิก วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2[Qualified Editors]
 • ED569 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL ร่วมกับอินโฟกราฟิก วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2[Disqualification]
 • ED570 ผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง ดาราศาสตร์ โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับสื่อประสมการ์ตูนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3[Wait Peer review]
 • SHS572 คุณภาพน้ำดื่มจากเครื่องทำความเย็นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี[Qualified Editors]
 • ED573 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบอิงบริบท ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2[Wait Peer review]
 • ET577 การพัฒนารูปแบบลวดลาย เพื่อนำมาตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ด้วยผักตบชวา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร[Wait Peer review]
 • SHS578 Using of Biological Fertilizers Worm Soil on Growth of Lettuce in DRFT Hydroponics System[Disqualification]
 • SHS579 Using of Biological Fertilizers Worm Soil on Growth of Lettuce in DRFT Hydroponics System[Wait Peer review]
 • HSS580 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร[Qualified Editors]
 • SHS583 ศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวมวลจากกะลามะพร้าว[Wait Peer review]
 • SHS584 พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณฟีนอลิกของมะม่วงน้ำดอกไม้ จังหวัดสระแก้ว[Wait Peer review]
 • SHS585 การศึกษาสารพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากใบชายา[Wait Peer review]
 • ED587 รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย และภาคีพื้นที่ภาคเหนือ[Wait Peer review]
 • ET590 การศึกษาการอบกล้วยน้ำว้าด้วยความร้อนทิ้งคืนกลับจากระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน[Wait Peer review]
 • ET591 การจำลองสถานการณ์การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink [Wait Peer review]
 • SHS592 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดาวฤกษ์โดยใช้กล้อง DSLR ร่วมกับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก[Wait Peer review]
 • SHS596 การผลิตแก๊สจากวัสดุเหลือทิ้งทางตาลโตนด[Wait Peer review]
 • HSS597 การศึกษาและการพัฒนากระดาษเชิงหัตถกรรมจากต้นกกในตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย[Qualified Editors]
 • OT598 ทดสอบ[Disqualification]
 • SHS599 ปริมาณสารเบต้าแคโรทีน กาบาและสารต้านอนุมูลอิสระของข้าว 4 สายพันธุ์[Wait Peer review]
 • ED602 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการบัญชีที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560[Wait Peer review]
 • SHS603 การสะสมแคดเมียม (Cd) ในดินที่เพาะปลูกชมพู่ ในตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี Cadmium (Cd) Accumulation in The Rose Apple Plantation in Nong Sano Subdistrict, Muang District, Phetchaburi Province.[Wait Peer review]
 • EB604 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของประชาชน ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี[Wait Peer review]
 • SHS605 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารกับการเกิดโรคอุจาระร่วง ในผู้ป่วยของโรงพยาบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • ET606 เครื่องอบแห้งกระบะลมร้อนอากาศหมุนเวียนสำหรับอบแห้งถั่วลิสง[Disqualification]
 • ET607 เครื่องอบแห้งกระบะลมร้อนอากาศหมุนเวียนสำหรับอบแห้งถั่วลิสง[Wait Peer review]
 • EB608 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของประชาชน ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี[Wait Peer review]
 • EB609 การพยากรณ์ยอดขายข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านประดู่ทอง จังหวัดพัทลุง[Qualified Editors]
 • HSS610 รูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย[Qualified Editors]
 • HSS611 รูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย[Wait Peer review]
 • SHS613 อันตรกิริยาของโฟตอนในโลหะผสมเซอร์โคเนียมที่พลังงาน 1 keV ถึง 105 keV [Wait Peer review]
 • EB614 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย[Qualified Editors]
 • SHS615 ผลของอาหารหยาบต่างชนิดต่อปริมาณน้ำนมและองค์ประกอบน้ำนมโคในช่วงท้ายของระยะการให้น้ำนม[Wait Peer review]
 • ED621 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการใช้แอพพลิเคชั่น Google classroom ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวัสดุวิศวกรรม ให้ทันสมัยกับยุคไทยแลนด์ 4.0[Wait Peer review]
 • EB622 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสำเร็จรูป ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร[Wait Peer review]
 • EB623 การสื่อสารภายในองค์การที่มีผลต่อการรับรู้การเปลี่ยนแปลงองค์การของบุคลากรโรงพิมพ์ตำรวจ[Qualified Editors]
 • ED631 การพัฒนางานสารบรรณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยการใช้กูเกิ้ลไดร์ฟ[Wait Peer review]
 • SHS632 ผลของสารพรีไบโอติกจากกลอยต่อการเจริญของ เชื้อ Lactobacillus acidophilus. LA-5 ในผลิตภัณฑ์นมหมัก[Qualified Editors]
 • EB634 ทัศนคติและภาพลักษณ์ต่อการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการระบบสวัสดิการสู่สังคมสูงอายุอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนอกชุมชน[Wait Peer review]
 • ED635 การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านเนื้อหาวัฒนธรรมท้องถิ่นและ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ของเยาวชนจังหวัดเลย[Wait Peer review]
 • HSS636 เรื่องเล่าไทย ลาว กับความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝั่งโขง Thai-Lao Narratives and the Relationship of Khong River Banks Communities[Wait Peer review]
 • HSS640 การประเมินผลการดำเนินงานและการศึกษาตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 11 เป้าหมายเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ[Qualified Editors]
 • SHS641 แคริโอไทป์ของตั๊กแตนข้าวปีกสั้น (Pseudoxya diminuta Walker, 1871) ในประเทศไทย[Wait Peer review]
 • ET643 การวิเคราะห์ค่าความเค้นออกแบบของถังแก๊สหุงต้มขนาด 15 กิโลกรัม[Wait Peer review]
 • SHS647 การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากพืช[Qualified Editors]
 • EB648 การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแนวคิดการจัดทำโมเดลธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของชุมชน[Wait Peer review]
 • OT649 แนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา[Wait Peer review]
 • HSS650 การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี[Wait Peer review]
 • HSS651 การส่งเสริมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครนายก[Wait Peer review]
 • HSS652 บทบาทของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม[Qualified Editors]
 • HSS653 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์รับแจ้งเหตุ 191กองบัญชาการตำรวจนครบาล[Wait Peer review]
 • ED658 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่อง วงจรออปแอมป์ ด้วยโปรแกรมจำลองการทำงานวงจรอิเล็กทรอนิกส์[Wait Peer review]
 • HSS660 รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพคนพิการจังหวัดชัยภูมิ[Wait Peer review]
 • ED661 Test[Qualified Editors]
 • EB663 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารไทยและขนมไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล[Wait Peer review]
 • HSS664 รูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรสู่การทำเกษตรอินทรีย์[Wait Peer review]
 • HSS669 การพัฒนาออกแบบเครื่องแต่งกายแรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์การแต่งกายดั้งเดิมของชาวไทยทรงดำ ชุมชนหนองปรง ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี [Wait Peer review]
 • ED672 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา[Wait Peer review]
 • SHS673 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน: กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • ET674 การทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบใหม่[Wait Peer review]
 • SHS675 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เขตตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียราย[Wait Peer review]
 • OT677 Natural Heat Convection Coefficient of Cylinder Solid Paraffin[Wait Peer review]
 • ED678 การพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี[Wait Peer review]
 • SHS680 Technical Analysis of USDJPY by MACD Indicator[Wait Peer review]
 • ED681 การพัฒนากระบวนการสอนแบบจุลภาคสำหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม The Development of Microteaching Process for Teachers and Supervising Teachers in Bachelor Degree of Education at Chandrakasem Rajabhat University.[Wait Peer review]
 • HSS682 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • SHS683 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้พื้นล่างจากป่าชุมชนบ้านถ้ำเสื้อ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี : ไม้ผลเศรษฐกิจ[Wait Peer review]
 • ET684 การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงโบราณคดีและประวัติศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • SHS685 Comparison of Soil Chemical Properties between Growing and Natural Areas of Palmyra Palm[Wait Peer review]
 • EB686 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี[Wait Peer review]
 • HSS687 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอปากชม จังหวัดเลย[Wait Peer review]
 • HSS688 การศึกษาอุปลักษณ์ในการบัญญัติศัพท์ใหม่ ของสื่อสิ่งพิมพ์ในแวดวงการบันเทิงไทย[Wait Peer review]
 • HSS689 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • SHS690 คุณภาพน้ำในชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช[Wait Peer review]
 • HSS693 วัฒนธรรมคำสบถสาบานในจารึกคำปู่สบถ จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด ลิลิตโองการแช่งน้ำ[Wait Peer review]
 • HSS694 กระบวนการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • ED695 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาผดุงครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทย 1 รายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทย 1 และรายวิชาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก[Wait Peer review]
 • HSS697 การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องยุวบรรณารักษ์สำหรับงานห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2558[Wait Peer review]
 • HSS698 การออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับไอศกรีมตามธาตุเจ้าเรือน[Wait Peer review]
 • HSS699 ปัญหาที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังหญิงกับบุตร : กรณีศึกษาทัณฑสถานหญิง[Wait Peer review]
 • HSS700 ปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี[Wait Peer review]
 • SHS701 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กำหนดตำแหน่งต้นตาลเพื่อการอนุรักษ์ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • ET702 การศึกษาอัตราการสิ้นเปลืองของก๊าซชีวภาพจากมูลวัวที่ใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน[Wait Peer review]
 • OT703 A STUDY OF RELATIONSHIP OF THE CEILING ALTITUDE AND DEPRESSION LEVEL OF THE ELDERLY[Wait Peer review]
 • OT704 วิจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพแบบญี่ปุ่น วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหา[Wait Peer review]
 • SHS705 คุณภาพน้ำในชุมชนอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช[Disqualification]
 • ET706 ผลของประสิทธิภาพ เมื่อเปลี่ยนสี โซล่าเซลล์ สำหรับงานสถาปัตยกรรม[Wait Peer review]
 • EB707 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพรชบุรี[Wait Peer review]
 • SHS708 ศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวมวลจากกะลามะพร้าว[Wait Peer review]
 • HSS709 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบ Walk Rally ของครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา[Wait Peer review]
 • HSS710 การวางแผนการเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณอายุราชการของบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด[Wait Peer review]
 • ET711 มาตรการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาร่วมใช้ในกระบวนการอบผ้าเบรกด้วยแก๊สแอลพีจี[Wait Peer review]
 • ET712 การศึกษาระบบทำอากาศร้อนเพื่อใช้เป็นความร้อนเสริมในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์[Wait Peer review]
 • SHS713 การผลิตแก๊สจากวัสดุเหลือทิ้งทางตาลโตนด[Wait Peer review]
 • HSS714 การจัดการความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเยาวชนติดสารเสพติด : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี[Disqualification]
 • HSS715 แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร[Wait Peer review]
 • ED716 การพัฒนาทางเดินประสาทสัมผัสเพื่อลดพฤติกรรมการกระตุ้นตนเอง ของเด็กกลุ่มอาการออทิสติก (เรตต์:Rett Syndrome) คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มี ความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย[Wait Peer review]
 • ET717 การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการจัดแสดงสิ่งของในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน[Disqualification]
 • SHS718 Genetic Diversity of Leather Hard Calm (Meretrix meretrix) Living in Southern Thailand[Wait Peer review]
 • SHS719 Genetic Diversity of Leather Hard Calm (Meretrix meretrix) Living in Southern Thailand[Disqualification]
 • SHS720 Genetic Diversity of Leather Hard Calm (Meretrix meretrix) Living in Southern Thailand[Disqualification]
 • ED721 สื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย เรื่อง การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[Wait Peer review]
 • SHS722 Genetic Diversity of Leather Hard Calm (Meretrix meretrix) Living in Southern Thailand[Disqualification]
 • EB723 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ Perfect Corn[Wait Peer review]
 • HSS724 แนวทางการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ [Wait Peer review]
 • HSS726 แนวทางการพัฒนาจังหวัดเลยอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว : กรณีผักออร์แกนิค[Wait Peer review]
 • ET727 การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการจัดแสดงสิ่งของในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน[Disqualification]
 • ET728 การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการจัดแสดงสิ่งของในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน[Disqualification]
 • ET729 การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการจัดแสดงสิ่งของในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน[Disqualification]
 • ET730 การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการจัดแสดงสิ่งของในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน[Wait Peer review]
 • HSS731 ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง อ.สันทราย จ. เชียงใหม่[Wait Peer review]
 • SHS733 ผลของการทดแทนมันหมูด้วยพรีอิมัลชันของเจลแป้งบุกผสมน้ำมันรำข้าวต่อคุณภาพทางเคมีและคุณภาพระหว่างการเก็บรักษากุนเชียง[Wait Peer review]
 • SHS734 วัสดุผสมไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับสารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมในมอนต์มอริลโลไนต์[Wait Peer review]
 • HSS736 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาครามตามภูมินิเวศวัฒนธรรม[Wait Peer review]
 • EB739 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าของเกษตรกร ในอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • ED740 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนาการเรียนรู้[Wait Peer review]
 • EB741 แบบจำลองการจัดการโซ่อุปทานเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่มผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดย่อมประเภทธุรกิจผ้าไหมทอมือในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์[Wait Peer review]
 • ET742 การหาค่าโมดูลัสเฉือนของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพมหานครผสมผงซิลิกาโดยใช้การทดสอบแรงอัดของดินโดยปราศจากแรงด้านข้างร่วมกับเบนเดอร์อิลิเมนต์[Wait Peer review]
 • HSS743 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ ของเด็กและเยาวชนไทยในจังหวัดชัยนาท[Wait Peer review]
 • HSS744 ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ :ศึกษากรณีพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี[Wait Peer review]
 • ET745 การศึกษาสีทาอาคารที่ผสมซิลิกาแอโรเจลเพื่อความเป็นฉนวนกันความร้อน[Wait Peer review]
 • SHS746 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลชะอำ[Disqualification]
 • SHS747 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลชะอำ[Disqualification]
 • SHS748 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลชะอำ[Disqualification]
 • SHS749 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลชะอำ[Wait Peer review]
 • SHS750 การศึกษาความสัมพันธ์ธาตุอาหารในใบและปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในสับปะรดปัตตาเวีย ราชบุรี[Wait Peer review]
 • HSS752 บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี[Wait Peer review]
 • ET753 ผลของโปรแกรมวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนสะสมต่อประสิทธิภาพการผลิตชิ้นงานในธุรกิจโรงกลึง[Disqualification]
 • ET754 ผลของโปรแกรมวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนสะสมต่อประสิทธิภาพการผลิตชิ้นงานในธุรกิจโรงกลึง[Disqualification]
 • ET755 การศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดเก็บเศษโลหะที่เกิดจากงานกัดกลึงด้วยเครื่องอัดเศษโลหะระบบไฮดรอลิก[Wait Peer review]
 • SHS756 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพชนิดพันธุ์ปลาลำน้ำสาขาลุ่มแม่น้ำชี[Wait Peer review]
 • ED757 การออกแบบพับจรวดกระดาษต่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน [Wait Peer review]
 • ET758 การบริหารงานบำรุงเชิงป้องกันรถบักกี้ ณ โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดหวัดภูเก็ต[Wait Peer review]
 • EB759 2 มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย[Wait Peer review]
 • ED760 การใช้รูปทรงสามมิติต่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาล ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน [Wait Peer review]
 • OT761 การเจริญเติบโต และอัตราการรอดของหอยหวานที่เลี้ยงด้วยอาหารสดต่างชนิด[Wait Peer review]
 • EB765 กระบวนการตัดสินใจซื้อข้าวโพดคั่ว Wan Warn Popcornของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • SHS766 การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดกาบหัวปลีกล้วย[Wait Peer review]
 • ED767 Knowledge Management by Project Based Learning in subjects Local Science “Tie-dye: Hundred striped - Many knowledge”[Wait Peer review]
 • ET768 ผลของโปรแกรมวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนสะสมต่อประสิทธิภาพการผลิตชิ้นงานในธุรกิจโรงกลึง[Wait Peer review]
 • SHS769 การเปรียบเทียบวิธีการสกัดดีเอ็นเอกับตัวอย่างเลือดและเปลือกไข่นกต่อประสิทธิภาพ การตรวจเพศนกด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พีซีอาร์[Wait Peer review]
 • ET770 การพยากรณ์การสั่งซื้อก้อนเห็ดจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน-หัวหาร จังหวัดภูเก็ต ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา[Disqualification]
 • ET771 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพห้องสโตร์ แผนกช่างซ่อมบำรุง โดยใช้ FMEAและทฤษฎีไคเซ็น กรณีศึกษาโรงแรมระดับห้าดาวในจังหวัดภูเก็ต[Wait Peer review]
 • SHS772 ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพรท้องถิ่นและผักพื้นบ้านในชุดสำรับ/ตำรับอาหาร ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย[Wait Peer review]
 • SHS773 ระบบการจัดการการคัดกรองสุขภาพของผู้บริจาคโลหิต และการรายงานผลการตรวจคัดกรองกรณีผู้บริจาคที่ไม่ผ่านการคัดกรอง[Wait Peer review]
 • SHS774 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของเกษตรกรชาวนา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย[Wait Peer review]
 • SHS775 ผลของการเติมเอนไซม์โปรติเอสในขั้นตอนการสกัดต่อประสิทธิภาพการวิเคราะห์ อะฟลาทอกซินด้วยวิธีอิไลซา[Wait Peer review]
 • ET777 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือเทศบาลตำบลชะอวด[Wait Peer review]
 • SHS778 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมืองเพชรบุรี [Wait Peer review]
 • ET781 โมเดลต้นแบบเพื่อทดลองใช้โดรนขับไล่ช้างป่าออกนอกพื้นที่สัญจรและเกษตรกรรม[Disqualification]
 • ET782 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต[Wait Peer review]
 • ET783 แบบจำลองระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่เหมาะสมสำหรับโหลดแบบเป็นช่วง[Wait Peer review]
 • HSS784 การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี : กรณีศึกษาชุมชนนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • SHS785 การสำรวจสุขภาวะของผู้สูงอายุที่มีอาการปวดบริเวณไหล่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์[Wait Peer review]
 • ET786 การศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ำในการอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มทำนาหนึ่งไร่ได้หลายแสน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช[Wait Peer review]
 • HSS787 การพัฒนาเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง “ปลอดภัยไว้ก่อน (Safety first)”สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5[Wait Peer review]
 • SHS788 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ[Wait Peer review]
 • SHS789 ไดอะตอมพื้นท้องน้ำและคุณภาพน้ำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ[Wait Peer review]
 • ET790 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยใช้หลักการลีน กรณีศึกษาโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต[Wait Peer review]
 • HSS791 การประยุกต์ใช้ Google earth สำหรับพัฒนาสื่อโฆษณา: แนะนำเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดจันทบุรีด้วยวิธีการทางการตลาดผ่านสังคมออนไลน์[Wait Peer review]
 • ED792 ผลการใช้กลวิธีการสอนอ่านแบบ SQ5R ร่วมกับกลวิธีการสอนอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3[Wait Peer review]
 • ET793 การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม ABC Costing ในการผลิตหมวกยางพารา กรณีศึกษา:วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน (ต้นแบบ) [Wait Peer review]
 • HSS794 การศึกษานามวลีแปลง ความ- ในเฟซบุ๊กแฟนเพจใต้เตียงดารา[Wait Peer review]
 • ET795 สำรวจสภาพความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับองค์การภาครัฐของประเทศไทย[Wait Peer review]
 • HSS796 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเล[Wait Peer review]
 • ET797 ระบบงานซุปเปอร์แพ็ทคลีนิครักษาสัตว์บนสมาร์ทโฟน[Wait Peer review]
 • HSS798 แนวทางในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ร้านต่อผลไม้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก[Wait Peer review]
 • OT799 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม เพื่อส่งเสริมชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์[Wait Peer review]
 • HSS800 การพัฒนารูปแบบการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้แก่เยาวชน ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก[Wait Peer review]
 • OT801 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม เพื่อส่งเสริมชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์[Disqualification]
 • ET802 The Construction and Efficiency Evaluation of Training Packages Pneumatic control by arduino [Wait Peer review]
 • SHS803 ผลของระดับเมทไธโอนีนในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไข่และค่าโลหิตวิทยาของนกกระทาญี่ปุ่น[Wait Peer review]
 • ED804 ภาพลักษณ์ แรงจูงใจ และความเชื่อมั่นของนักศึกษาในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยสำหรับวิชาชีพครู[Wait Peer review]
 • EB805 การมีส่วนร่วมของซัพพลายเออร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์[Wait Peer review]
 • HSS806 แนวทางในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ร้านต่อผลไม้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก[Wait Peer review]
 • ED807 การใช้รูปทรงสามมิติต่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาล ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน [Wait Peer review]
 • ED808 การสร้างความสัมพันธ์เชิงจินตภาพของเสียงสัตว์ผ่านสมาร์ทโฟนที่มีผลต่อความสามารถในการจำแนกเสียงของนักเรียนชั้นอนุบาล[Wait Peer review]
 • ED809 การออกแบบพับจรวดกระดาษต่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน [Wait Peer review]
 • ED813 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสารสนเทศและองค์กร ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด [Wait Peer review]
 • EB814 คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี[Wait Peer review]
 • EB816 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสำนักงานบัญชีเพื่อการขอรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ [Wait Peer review]
 • ED818 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสารสนเทศและองค์กร ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด [Wait Peer review]
 • EB819 การวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันขั้นต้นในจังหวัดตาก[Wait Peer review]
 • ED820 ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชั่นร่วมกับคิวอาร์โคด กรณีศึกษา ซุ้มฟิลิปปินส์ กิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) [Disqualification]
 • ED821 ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชั่นร่วมกับคิวอาร์โคด กรณีศึกษา ซุ้มฟิลิปปินส์ กิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) [Wait Peer review]
 • SHS822 การศึกษาคุณภาพของปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี [Wait Peer review]
 • SHS823 การจัดการขยะอินทรีย์โดยการหมักปุ๋ยชีวภาพไส้เดือนดินในพื้นที่ ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี [Wait Peer review]
 • ET824 การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลมสำหรับการผลิตไฟฟ้า[Wait Peer review]
 • ED826 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดสะเต็มศึกษ[Wait Peer review]
 • ET827 การจำแนกพื้นที่ป่าชายเลนด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 8 กรณีศึกษา ป่าชายเลนอ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร[Wait Peer review]
 • ET828 การทดแทนเขม่าดำบางส่วนด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อให้มีพลังงานสูญหายในระดับเดียวกันของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์[Wait Peer review]
 • SHS829 The Study on 5Upstream Variations of the Myostatin Gene in Thai Swamp Buffalo (Bubalus bubalis)[Wait Peer review]
 • SHS830 ปริมาณของกะทิธัญพืชในการทำไอศกรีมตูโบ้ที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ[Disqualification]
 • SHS831 ปริมาณของกะทิธัญพืชในการทำไอศกรีมตูโบ้ที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ[Wait Peer review]
 • ET833 การศึกษาสภาพปัญหาการตัดสินใจแบบเร่งด่วนของงานขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ[Wait Peer review]
 • HSS834 การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเชิงประจักษ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาเกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา[Wait Peer review]
 • ED835 แนวคิดการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน[Wait Peer review]
 • EB836 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • ET837 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหกรรมเซรามิกวิสาหกิจท้องถิ่นราชบุรี[Wait Peer review]
 • EB838 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสำนักงานบัญชีเพื่อการตัดสินใจขอรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ [Wait Peer review]
 • SHS839 การดูดซับเฟอรัสไอออนด้วยเเคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอยเชอรี่[Wait Peer review]
 • SHS840 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการแก้ปัญหาดินเค็มโดยการใช้เทคโนโลยีทางเลือก ของการผสมผสานการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและวัสดุนาโน ในพื้นที่ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา[Wait Peer review]
 • EB841 บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ การยอมรับเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน และพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน ในการซื้อตั๋วชมภาพยนตร์บนสมาร์ตโฟน ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า[Wait Peer review]
 • SHS842 การวิเคราะห์ปัญหาการเลือกจุดกระจายสัญญาณในการให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง[Wait Peer review]
 • SHS844 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกมะนาวเชื่อมปรุงรส[Qualified Editors]
 • SHS845 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะนาวเสริมสมุนไพร[Qualified Editors]
 • SHS846 การพัฒนาม็อกเทลมะนาวผสมอัญชันผง[Qualified Editors]
 • SHS847 การสำรวจความหลากหลายของสัตว์ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • OT848 สถานการณ์อาชีพเกษตรต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • SHS849 ผลของผักตบชวาแห้งเป็นวัสดุรองพื้นคอกต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ[Wait Peer review]
 • EB852 การพัฒนาแบบจำลองเพื่อคาดการณ์ผลกระทบของพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงมรดกโลก จากนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างสู่เมืองหลวงพระบาง[Wait Peer review]
 • OT853 การพัฒนาผลิตภัณฑ์(ไม้) OTOPชุมชนหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปสู่ตลาดโลกและเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน[Wait Peer review]
 • HSS855 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก[Wait Peer review]
 • SHS856 การพัฒนาแผ่นวัดสีเกลือทะเล ( The Development of Sea Salt Colour Chart )[Wait Peer review]
 • SHS861 การหมักปุ๋ยชีวภาพไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี[Qualified Editors]
 • SHS862 การพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี[Qualified Editors]
 • SHS863 การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี[Qualified Editors]
 • ET865 การพัฒนาเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ Development of automatic feeding machines for dogs[Disqualification]
 • ET866 สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เรื่อง สารกึ่งตัวนำ Learning Media by Augmented Reality on semiconductor[Wait Peer review]
 • SHS867 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์และคุณภาพน้ำ ในอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี[Wait Peer review]
 • SHS868 พฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดกล้วยเล็บมือนาง[Wait Peer review]
 • ET869 การพัฒนาเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ Development of automatic feeding machines for dogs[Wait Peer review]
 • EB871 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร การนำการจัดการคุณภาพบริการโดยรวมไปปฏิบัติ และประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงแรม 4-5 ดาวในกลุ่มจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่[Disqualification]
 • HSS872 การศึกษาความมั่นคงทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์เขมร ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสังคมสองรัฐบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา : บ้านไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กับบ้านเจิงพนม คุ้มตะเปียงไปรเชราะอัลลองเวงเขตอุดรมีชัยราชอาณาจักรกัมพูชา The stability culture ethnic in borderland of Thai - Cambodia cause study of Sisaket province and Udonmeechi province[Wait Peer review]
 • ED873 การบ่มเพาะนวัตกรรุ่นเยาว์ด้วยสะเต็มศึกษา Incubating Young Innovators through Stem Education[Wait Peer review]
 • HSS874 สังคมและวัฒนธรรมชาวสยามบ้านปลายระไม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย Siamese Society and Culture, Titi Akar , Kedah, Malaysia[Wait Peer review]
 • ET875 กล่องควบคุมการผลิตต้นปทุมมาอัตโนมัติ Automatic control box production of Patumma (Curcuma alismatifolia Gagnep.) Cv. Doi Tung Red[Wait Peer review]
 • ED876 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู ในโรงเรียนเครือข่ายอำเภอแก่งกระจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี[Wait Peer review]
 • EB877 กลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชนของผู้นำศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครราชสีมา[Wait Peer review]
 • ET878 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องแบ่งฟิล์มยืดพันพาเลท Construction and Efficiency Evaluation of Pallet Wrap Stretch Film Separate Machine[Wait Peer review]
 • EB881 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดเพชรบุรี Factors affecting the management of community enterprises in food products in Phetchaburi province.[Wait Peer review]

สรุปจำนวนผู้เข้าร่วม

กลุ่ม

จำนวน(คน)

1 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 88
2 ผู้เข้าร่วม/บุคคลทั่วไป 63
3 นักวิจัย 446
4 ผู้เสวนา/ผู้บรรยาย 21
5 คณะกรรมการ 2

รวมผู้เข้าร่วมทั้งหมด : 620 คน