การประชุมวิชาการและวิจัยแห่งชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 (RUNIRAC V) จะจัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นการประชุมแบบสหสาขาวิชาชีพซึ่งรวมถึงหัวข้อหัวข้อกว้าง ๆ : การจัดสัมมนาจะช่วยให้นักวิจัยมีโอกาสที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยนความรู้การแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรบุรีเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับขนมหวานและอาหารอร่อยมากมายสินค้าที่น่าสนใจและอื่น ๆ พร้อมด้วยการต้อนรับที่ดี เราขอเชิญคุณเข้าร่วม RUNIRAC V ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองที่สวยงามแห่งนี้และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบคุณที่จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เข้าร่วม

เข้าร่วมในฐานะผู้วิจัย: คุณสามารถส่งงานวิจัยของคุณ เต็มรูปแบบ หากงานวิจัยของคุณได้รับการยอมรับจากการประชุมครั้งนี้งานวิจัยของคุณจะถูกรวมไว้ในการประชุม งานวิจัยที่มีคุณภาพสูงจะได้รับเชิญให้เผยแพร่ในวารสารราชภัฏของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (TCI index peer-reviewed journals)

เข้าร่วมในฐานะ Listener: คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมทั้งหมดได้

เข้าร่วมในฐานะผู้ตรวจสอบ: ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อการประชุมที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้ตรวจสอบ หากคุณสนใจโปรดส่ง CV ไปที่ pichet.nin@mail.pbru.ac.th

บทความวิจัย

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 (The 5th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference:RUNIRAC V) จัดประชุมโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ และเอกสารนำเสนอผลงานวิจัย(proceeding) ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ซึ่งมี 6 ด้าน/หัวข้อ ที่ท่านสามารถนำเสนอผลงานวิจัย ดังนี้

ด้านที่  1 :  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology:ET) 
ด้านที่  2 :  วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science and health science:SHS) 
ด้านที่  3 :  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and social science:HSS) 
ด้านที่  4 : การศึกษา (Education:ED) 
ด้านที่  5 : เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ (Economics and Business:EB)
ด้านที่  6 : อื่น ๆ (Others:OT)

อัตราค่าลงทะเบียน
ระดับนานาชาติ : 5,000 บาท (160 เหรียญสหรัฐฯ)
ระดับชาติ : 3,500 บาท (110 เหรียญสหรัฐฯ) 

 

รูปแบบบทความวิจัยฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (EN) [ไฟล์ DOC]

รูปแบบบทความวิจัยฉบับเด็มภาษาไทย (TH) [ไฟล์ DOC]

คู่มือการใช้งาน ระบบส่งผลงานวิจัย

ผู้เชี่ยวชาญ

RUNIRAC V ยินดีต้อนรับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์,สาธารณสุขวิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์,สังคมศาสตร์การศึกษา,เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เพื่อเข้าร่วมกับเราในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบด้านเทคนิค หากคุณสนใจหรือต้องการแนะนำ RUNIRAC V โปรดส่งประวัติย่อมาให้เราทาง e-mail: secretary.runirac2018@gmail.com สำหรับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของคุณชื่อของคุณจะได้รับการอัปเดตจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการประชุม และคุณอาจได้รับค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบเอกสารที่ส่งมา

แบบฟอร์มกรอกประวัติส่วนตัว ดาวน์โหลด..